nieuws

In 2000 zijn meeste dijken Brabant veilig

bouwbreed

Tussen half en eind 1999 zijn alle plannen voor dijkverbeteringen in Brabant definitief. In een rapportage aan de statencommissie voor verkeer en waterstaat spreken Gedeputeerde Staten de verwachting uit dat in 2000 het overgrote deel van de dijken aan het vereiste veiligheidsniveau zal voldoen.

De rapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van alle voorgenomen dijkverbeteringen. GS maakt melding van belangrijke vorderingen, ondanks een aantal vertragingen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

In de loop van 1999 wordt begonnen met de uitvoering van de plannen voor Keent (13,8 km) en Maren-Kessel (3,5 km).

Het Waterschap De Maaskant werkt aan aanpassingen van de voorgestelde plannen voor Oud-Empel (1,1 km en Oijen-Lithoijen -Lith (6,1 km). Goedkeuring in de tweede helft van dit jaar.

Het plan voor Haren-Macharen-Lithoijen (14,8 km) kan begin 1999 definitief worden vastgesteld.

De uitvoering van Nieuwe Merwede (7 km) start in 1999.

Het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch stelt alles in het werk om de afgedamde Maas (10 km) eind 2000 klaar te hebben. Dit project omvat een aantal grote bouwkundige werken, te weten de bouw van een keersluis in het Heusdens Kanaal, een nieuwe brug over het Heusdens Kanaal en een keersluis bij de Wilhelminasluis in Andel.

Aanzienlijke vertraging is opgetreden in de vier dijkverbeteringsplannen van het Hoogheemraadschap van West-Brabant. Het gaat om de Bergsche Maasdijk zuid, Hoogwatervrijmaking Dongemondgebied (11 km), Wilhelminakanaal (12 km) en Willemstad-Geertruidenberg (42 km). Al deze plannen moeten nog in ontwerp bij de provincie worden ingediend. Bij het grootste project Willemstad-Geertruidenberg heeft onderzoek naar de toestand van verschillende kunstwerken de nodige tijd gevraagd. Verder speelde de wens mee van de gemeente Drimmelen om bij de haven een recreatief project te realiseren.

GS besteedt in de rapportage tevens aandacht aan nieuwe ideeen over bescherming tegen hoogwater.

Reageer op dit artikel