nieuws

Het weekend goed besteed.

bouwbreed

Samen met wethouder Hekking van Heerenveen schuttingen opgemeten. Drie keer Hubo en vijf keer Gamma betrapt. Eentje was zeker zeven centimeter te hoog. Die had nog geprobeerd ons om de tuin te leiden en de aarde naast de schutting opgehoogd. Onmiddellijk gesommeerd tot afgraving c.q. afzaging.

Natuurlijk weer veel discussie. Elke keer weer blijkt het misverstand diepgeworteld dat iedereen verstand zou hebben van schuttingen. Het bepalen van de juiste hoogte luistert echter nauw. Hier ligt een taak voor de overheid in het kader van flankerend architectuurbeleid. Dus ’s avonds gelijk een subsidieaanvraag geschreven aan het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Architectuur Lokaal en het Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst. Afschriften aan de welstandscommissie en de stadsarchitect. Gek toch, zijn er zoveel overheidsinstanties om architectuur in goede banen te leiden, gaat het nog niet goed. Wat mankeert die bewoners?

Reageer op dit artikel