nieuws

Fonds bepleit voor sloop van agrarische gebouwen

bouwbreed Premium

baarle-nassau – Zodra boeren stoppen met hun bedrijf of als hun gebouwen niet meer voor nieuw boerengebruik geschikt zijn, moeten die gesloopt worden. Gemeenten moeten die taak op zich nemen en daartoe een sloopfonds instellen. Zo kan verpaupering van het landschap worden voorkomen.

Dit stellen de afdelingen Baarle-Nassau en Ullicoten van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) in een rapport over de toekomst van de agrarische sector in hun regio. Volgens hen moeten boeren de mogelijkheid krijgen hun bedrijf te verplaatsen. Aangezien in clusters gevestigde boerenbedrijven hun bedrijfsruimte al snel kunnen opdoeken als een van de omringende boeren er mee ophoudt, moeten agrariers in dat geval de kans krijgen hun bedrijf elders te vestigen.

Trekt een agrarier weg, dan is het volgens de NCB niet verstandig het bedrijfsgebouw geschikt te maken voor bewoning door burgers. Hierdoor zijn omliggende boerenbedrijven vaak genoodzaakt te sluiten vanwege stank- en geluidsoverlast.

De boerenorganisatie adviseert boeren in het kader van de Reconstructiewet een kans te geven boerderijen te verplaatsen. De vrijkomende bedrijfsgebouwen zouden dan een belangrijke mogelijkheid betekenen voor boeren die elders moeten wijken.

Reageer op dit artikel