nieuws

Dure poging sloop woning af te kopen

bouwbreed

ijlst – Met 70.000 gulden aan contanten heeft zakenman Frits Reen geprobeerd de afbraak van een gedeelte van zijn woning te voorkomen. De zaakwaarnemer van Reen leverde de koffer met geld eind vorige week persoonlijk af op het gemeentehuis in IJlst.

Het gemeentebestuur van Wymbritseradiel beslist of de sloop wordt doorgezet. De bijzonder vormgegeven woning in Oppenhuizen is gedeeltelijk illegaal gebouwd.

De actie van Reen heeft de gemeente Wymbritseradiel in een lastig parket gebracht.

Als de gemeente beslist dat de zaak met het afkopen van de dwangsom kan worden afgesloten, zal dat bij veel minder bemiddelde burgers slecht vallen. Een besluit de afbraak door te zetten, veroorzaakt eveneens gemengde gevoelens. De gemeente heeft de bouw van de woning in 1993 immers zelf lange tijd gedoogd en zelfs geprobeerd te legaliseren. Uiteindelijk stak de gemeenteraad voor dat voornemen van burgemeester en wethouders een stokje.

Vast staat dat het nemen van maatregelen bij het afkopen van een dwangsom in alle gevallen een bevoegdheid is van het gemeentebestuur. Of de dwangsom nu is opgelegd door een rechter of, in dit geval, door de gemeente zelf, doet er hier niet toe. “Een dwangsom is een middel om druk op de ketel te zetten bij bestuursdwang. Het komt eigenlijk nooit voor dat deze wordt afgekocht met het verzoek de zaak vervolgens als afgedaan te beschouwen”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De verwachting is dat de gemeente ondanks de afkoopsom de sloop toch doorzet. De sloop zou dan kunnen worden bekostigd met de inmiddels geinde dwangsom. Maar het kan ook nog best zo zijn dat de gemeente de zaak als afgedaan beschouwt. Het middel van de dwangsom ging zo’n honderd dagen geleden in. Elke dag dat Reen verzuimde zijn woning aan te passen aan de bouwvergunning, moest hij zevenhonderd gulden betalen.

Betalingstermijn

De betalingstermijn verstreek afgelopen zondag zonder dat Reen maatregelen had genomen. Kort voor de deadline werd de koffer met geld bij de gemeente afgeleverd. Een paar dagen daarvoor had Reen de gemeente laten weten de dwangsom te willen betalen, op voorwaarde dat de woning mag blijven staan. Tot dusverre ging de gemeente niet in op dat verzoek. Desondanks betaalde Reen keurig op tijd.

De zogeheten ‘wokkelwoning’ van de familie Reen in het Friese Oppenhuizen werd in 1992 gebouwd. Al tijdens de bouw bleek dat een gedeelte van de woning clandestien was. Ruim vijftig vierkante meter viel buiten de bouwvergunning. De ambtenaar bouw- en woningtoezicht van de gemeente verzuimde de bouw stil te leggen, maar probeerde de bouw te legaliseren. Ondertussen gaf hij Reen toestemming door te bouwen. “De gemeente had de bouw toen moeten stilleggen in afwachting van eventuele legalisatie. Dat is destijds verzuimd, waardoor het een langdurig verhaal is geworden”, aldus de gemeentelijk woordvoerder.

Gevecht

Het college van Burgemeester en Wethouders kreeg de legalisatie van de woning er niet door. Daarop volgde een slepend gevecht met diverse juridische procedures.

De woning, ontworpen door IDT in Sneek en gebouwd door Reens eigen bedrijf De Klussenbus BV uit Sneek, is niet alleen door de kwestie veelbesproken. Vanwege diverse draaiingen in het metselwerk staat het gebouw in de volksmond bekend als ‘wokkelwoning’.

Het is nog onzeker of de gewraakte ‘wokkelwoning’ van Frits Reen mag blijven bestaan. De onzekerheid blijft, ondanks de betaling van een dwangsom van 70.000 gulden.

Reageer op dit artikel