nieuws

Duivesteijn ziet opzet in fouten Vinex

bouwbreed

den haag – Vertragingen op Vinex-locaties in Haaglanden zijn veroorzaakt door verkeerde planningen en inschattingsfouten. Alleen al op Ypenburg loopt de planning zes maanden uit de pas. Tweede Kamerlid Adri Duivesteijn (PvdA) gelooft hier niets van en blijft erbij dat sprake is van boze opzet.

Duivesteijn ergert zich mateloos aan de vorige week gepubliceerde Monitor Nieuwe Woningen. Daaruit blijkt dat het eerste kwartaal van dit jaar 12 procent minder huizen zijn opgeleverd. In Haaglanden en Rotterdam is de markt zelfs ingestort.

“Op de omslag van de monitor staan prominent de logo’s van VROM en Neprom. Van een ministerie en een profesionele ontwikkelaarsorganisatie mag je meer kwaliteit verwachten. Schande dat ze zo’n ondoorzichtig stuk durven af te leveren. Die stapel tabellen kan zo de prullenbak in, want zowel analyse als conclusie ontbreken. Laat staan dat er een verklaring is te vinden voor de zeer drastische daling in Haaglanden en Rotterdam. Deze monitor is in het leven geroepen om beleid te kunnen uitstippelen. Dat is zo onmogelijk. Als Kamerlid zal ik hier schriftelijke vragen over stellen en eis ik op korte termijn uitleg van staatssecretaris Remkes in een Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie.”

De projectontwikkelaars geven zelf een weinigzeggende verklaring voor de terugval van het aantal opgeleverde huizen in Haaglanden. Ze wijten dit aan het complexe managementproces. Even opvallend is dat daar op andere Vinexlocaties in het land niets van blijkt. Sommige locaties, zoals Almere, liggen zelfs voor op schema.

Duivesteijn: “Ik durf te stellen dat de enorme prijsstijging die blijkt uit de monitor – tienduizenden guldens ten opzichte van vorig jaar – niets zegt over de kwaliteit. Ik weet zeker dat de kopers niets aan toegevoegde waarde hebben gekregen dat zo’n prijsverschil rechtvaardigt. Daarbij draait het om de markt. Het spel van vraag en aanbod bepaalt dat zoveel meer moet worden betaald voor een vergelijkbaar product.”

Kartelpolitie

Een bezoek aan diverse Vinex-locaties door deze krant in Haaglanden levert echter een beeld op van slechte planningen en inschattingsfouten door opdrachtgevers. Duivesetijn: “Ik blijf erbij dat elke Vinex-locatie is gemonopoliseerd door drie of vier bouwers die onderling afspraken maken over wie wat en wanneer bouwt.” Het Kamerlid kan deze stelling niet met bewijzen onderbouwen. “Alles valt of staat met transparantie in het bouwproces. Of vooral het gebrek eraan. Daar zou de kartelpolitie van Economische Zaken zich over moeten buigen.” De Nederlandse Mededings Autoriteit wil feiten en ziet vooralsnog geen aanleiding om op korte termijn de rol van ontwikkelaars te onderzoeken. Zij buigen zich momenteel wel over de invloed van makelaars op de huizenmarkt.

Tot slot stoort Duivesteijn zich aan het feit dat de sociale bouw op de Vinex-locaties in het niets valt bij de dure bouw. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 203 koophuizen in de sociale sector tot 171.000 gulden opgeleverd tegenover 3201 huizen in de prijsklasse vanaf 322.000 gulden.

“De Vinex-locaties leveren tot nu toe geen enkele prestatie op het gebied van sociale woningbouw. Winstmaximalisatie is blijkbaar de enige drijfveer bij de ontwikkelaars. Ik denk dat steden zich terecht zorgen maken over de sociale tweedeling die daardoor dreigt.”

Zie ook pag. 3: Te veel bouwkranen: oorlog op Vinex-locatie.

Reageer op dit artikel