nieuws

Commentaar Te laat

bouwbreed

Uiteindelijk komt het er toch van: een arbodienst voor de bouw onder de paraplu van het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid (SFB). Op 1 januari 2000 moet ArboDuo zijn omgebouwd tot een volwaardige arbodienst, inclusief certificering.

De cao-partijen kwamen deze ontwikkeling al in 1993 overeen. Invoering liet evenwel op zich wachten, doordat de werkgevers van oordeel waren dat de arbozorg in volledige concurrentie diende te worden geregeld. Daarin paste geen aparte, paritair bestuurde arbodienst.

De vraag dringt zich thans op of het nu genomen besluit, alsnog een bouw-arbodienst op te richten, geen mosterd na de maaltijd is. Sinds werkgevers verplicht zijn een gecertificeerde arbodienst in de arm te nemen, zijn de marktposities verdeeld. Alle bouwbedrijven hebben contracten met arbodiensten.

Het aantal werknemers dat nu nog onder de contracten van Arbo Unie en ArboDuo valt, bedraagt zo’n 90.000. Te weinig om een zelfstandige, landelijk opererende arbodienst te laten draaien.

In navolging van het SFB zelf wil ArboDuo de activiteiten ook uitbreiden naar sectoren buiten de bouw. Echter: ook bedrijven elders hebben allang contracten met arbodiensten gesloten.

Het nieuwe ArboDuo wordt niet anders dan een nieuwe speler op de arbozorg-markt, waar het heel moeilijk zal blijken in concurrentie contracten af te snoepen van andere arbodiensten. De nieuwe loot aan de SFB-stam komt derhalve te laat.

Reageer op dit artikel