nieuws

Bouw in dorpen beheerst Brabantse verkiezingen

bouwbreed Premium

‘s-hertogenbosch – De toekomst van de dorpen op het platteland beheerst volgend jaar vrijwel zeker de Provinciale Staten-verkiezingen in Noord-Brabant. Er tekent zich een duidelijke scheidslijn af tussen VVD enerzijds en PvdA en CDA anderzijds. De liberalen willen de groei van de kleine kernen bevorderen, de twee andere partijen willen dat juist niet. Die geven prioriteit aan de grote Brabantse steden.

Terwijl de VVD-statenfractie druk bezig is met een verregaande lobby om de kleine kernen in Brabant weer groeimogelijkheden te geven, heeft de PvdA in haar verkiezingsprogramma een tegenovergestelde lijn uitgestippeld.

De socialisten kiezen duidelijk voor een continuering van het Stedenbeleid, zoals dat in de afgelopen periode door CDA-gedeputeerde P. van Geel is vormgegeven. De samenhang tussen de met het Rijk gemaakte Vinex-afspraken en de ontwikkeling van de vier grote steden in Brabant lijkt voor de PvdA de beste manier om de woningbouw in de provincie in goede banen te leiden.

Natuur

Ook vindt de PvdA dat er minder wegen moeten worden aangelegd en de natuur rond de kleine kernen weer de overhand moet krijgen.

Zo wordt gepleit voor minder verlichting van wegen en het terugdringen van stedelijke bebouwing in buitengebieden. Door “het terugbrengen van de duisternis in het buitengebied” wordt volgens de PvdA energie bespaard en de natuurlijke beleving van Brabant bevorderd. Opvallend is ook dat de partij kiest voor introductie van het gewraakte rekeningrijden op de wegen rondom Breda.

Door zich te scharen aan de kant van gedeputeerde Van Geel zit de PvdA op vrijwel een en dezelfde lijn met het CDA. Samen staan ze lijnrecht tegenover de VVD. Deze partij wil juist de groei van dorpen in het buitengebied bevorderen.

Prematuur

VVD-statenfractievoorzitter P. A. van Vught noemt de stellingname van de PvdA prematuur. “Het is natuurlijk logisch dat de PvdA bepaalde ideeen heeft over de inrichting van het buitengebied van Brabant, maar hun landelijke verkiezingszege geeft de socialisten nog geen vrijbrief voor een soort machtwoord op dit specifieke beleidsterrein.”

Volgens hem gaat de VVD ervan uit dat overeenstemming mogelijk moet zijn. Van Vught kwalificeert de plannen van de PvdA als “niet echt vooruitstrevend en dynamisch. Brabant groeit het hardst van alle Nederlandse provincies. Ik vind dat we op de golf van de huidige positieve economische situatie moeten meedeinen. Het inperken van de infrastructuur en de groei van het aantal woningen mag niet ten koste gaan van de progressie van onze provincie.”

Hot item

De VVD-woordvoerder gelooft overigens niet dat het allemaal zo’n vaart zal lopen, aangezien de CDA-Statenfractie volgens hem erg verdeeld is over dit onderwerp. “Ik verwacht nog een vrij intensieve discussie binnen het CDA.”

Maar hij erkent dat de ontwikkeling van de kleine kernen in de komende verkiezingen een hot item wordt. Het zou wel eens beslissend kunnen zijn voor de vorming van een nieuw college. Op dit moment vormt het CDA met 25 zetels de grootste fractie. De VVD heeft er 22 en de PvdA elf.

Reageer op dit artikel