nieuws

Asbestinventarisatie

bouwbreed

De inhoud van de nieuwe beoordelingsrichtlijn Asbestinventarisatie onder KOMO-keur (BRL-5020) is vastgesteld. Deze richtlijn is de basis voor de certificering van asbestinventarisatiebureaus. De beoordelingsrichtlijn bevat eisen waaraan dergelijke bureaus moeten voldoen om gecertificeerd te kunnen worden, of te blijven. Ook staat daarin waaraan rapporten moeten voldoen die door gecertificeerde bureaus worden opgesteld. In de wet en de Model Bouw Verordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is bepaald in welke situaties zo’n bureau ingeschakeld moet worden of zo’n rapport is vereist.

BRL-5052 kan – uitsluitend per fax – besteld worden bij de Stichting Beheer Certificatieregelingen in Utrecht, fax 030-2588600. Alle gecertificeerde bureaus betalen 95 gulden, alle andere belangstellenden 135 gulden (bedragen ex. BTW).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels