nieuws

‘Arbeidsinspectie moet sneller langskomen’

bouwbreed

“De Arbeidsinspectie moet bouwplaatsen sneller bezoeken. De tijdsdruk op deze locaties is dermate hoog dat dit de veiligheid en de arbeidsomstandigheden nimmer ten goede komt.”

Dat zegt C. Pasmooij, directeur van de Stichting Aboma+Keboma naar aanleiding van de misstanden op de bouwlocatie Leidschenveen.

Een veiligheidskundige van zijn stichting constateerde op de Vinex-locatie dat de opdrachtgever, het Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen (OBL), er een flink zootje van heeft gemaakt. In Aboma+Keboma termen heet het dan dat de opdrachtgever “schromelijk in gebreke” is gebleken.

In het geval van Leidschenveen gaat het er om dat onder andere de waterhuishouding tijdens het bouwrijpmaken onvoldoende geregeld was. Dit leidde vervolgens tot veel modder en het regelmatig onder water staan van kruipruimten. Pasmooij: “Wij kunnen dit soort zaken alleen maar signaleren. Het is vervolgens aan onze opdrachtgever om iets met onze bevindingen te doen.”

In z’n algemeenheid is de Aboma+Keboma-directeur van mening dat de opdrachtgevers van de bouwlocaties moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden bij het maken van de plannen. “Te vaak zie je nu dat projectbureau’s weliswaar plannen maken maar teveel nog afschuiven naar aannemers die dan vaak de problemen mogen oplossen.”

Pasmooij pleit er dan ook voor dat Arbeidsinspecties ook opdrachtgevers aanspreken op de wijze waarop zij planningen maken en de coordinerende functie invullen. “In het kader van Bouwprocesbesluit zijn de opdrachtgevers daartoe verplicht.”

Reageer op dit artikel