nieuws

Afdichtingsmiddel minder schadelijk dan gedacht

bouwbreed

lund – Het afdichtingsmiddel Rhoca-Gil, dat weglekte bij de aanleg van de Hallandtreintunnel bij Helsingborg in Zweden, heeft minder gezondheidsproblemen veroorzaakt dan aanvankelijk gedacht. Of de bouw van de omstreden tunnel wordt voltooid is echter nog onzeker.

Uit een medisch onderzoek onder de 223 tunnelbouwers van Skanska blijkt dat er negen nog zoveel problemen, dat de behandeling zal moeten worden voortgezet.

In eerste instantie – vorig jaar oktober – werd voortzetting van het onderzoek voor vijftig van de 223 aan het middel blootgestelde medewerkers noodzakelijk geacht. In tweede instantie bleken twintig langdurige nadelige gevolgen op het zenuwstelsel van de ledematen te hebben opgelopen. Bij achttien van hen zijn de problemen het afgelopen jaar minder geworden, maar bij twee medewerkers kon geen verbetering worden vastgesteld.

Volgens professor Lars Hagland van de arbeids- en milieumedische kliniek van het academisch ziekenhuis in het Zuid-Zweedse Lund is in geen enkel geval echter sprake geweest van zodanige blessures dat tot ziekteverlof moest worden overgegaan. Een speciaal bloedonderzoek onder de betrokkenen bevestigt dat de aanwezigheid van acrylamide (de giftige stof in Rhoca-Gil) na vier maanden weer tot normale waarden was gedaald.

Tunnelprojectchef Jan Stattin van Skanska betitelde de resultaten als positief. “De nadelige effecten blijken gelukkig veel minder groot dan we vorig jaar vreesden.”

De moeilijkheden met de tunnel ontstonden circa tien maanden geleden. Toen lekte onder meer veel van het afdichtingsmiddel weg naar het grondwater. Sindsdien ligt de bij voorbaat al sterk door andere (financiele) problemen getroffen aanleg van de geboorde tunnel stil. Of de aanleg ooit weer zal worden hervat is nog steeds onduidelijk. De kans dat het hele project, dat nu halverwege is, wordt afgeblazen is niet onaanzienlijk, omdat het Zweedse railinfrabeheer (Banverket) van oordeel is dat de kosten zo langzamerhand niet meer te beheersen zijn.

Reageer op dit artikel