nieuws

Zoektocht naar bouwpersoneel in gebied Arnhem-Nijmegen

bouwbreed

nijmegen – In het gebied van het Knooppunt Arhem-Nijmegen (KAN) worden de komende jaren zeer omvangrijke bouwactiviteiten uitgevoerd, zowel in de b en u als in de gww. Gevreesd wordt dat voor deze bouwwerken te weinig vakbekwaam personeel beschikbaar komt. Vandaar dat betrokken partijen een ‘Steunpunt Werkgelegenheid Bouw’ hebben opgericht dat daar iets aan moet doen.

De gemeenten Arnhem, Nijmegen, Duiven en Elst, de Gelderse arbeidsvoorziening en het projectbureau KAN hebben met de sectorraad Bouwbedrijf, die de sociale partners in de bouw vertegenwoordigt, de handen ineen geslagen.

Het in Elst gevestigde steunpunt gaat proberen werklozen te interesseren voor de bouw. Tevens worden scholingsmogelijkheden aangeboden omdat in het te bemiddelen bestand geen vakbekwame bouwvakkers te vinden zijn, aldus Coen Boerma die het steunpunt gaat bemannen.

Afspraken

Inmiddels zijn met de vier genoemde gemeenten convenanten gesloten. Daarin verplichten zij zich bij de aanbesteding van gemeentelijke bouwwerken in bestekken op te nemen dat maximaal tien procent van het personeel zal kunnen bestaan uit mensen, die een cursus bij een centrum voor vakopleiding hebben gevolgd.

Ook zijn met enkele in de regio werkzame bouwbedrijven afspraken gemaakt om werknemers die een korte bouwopleiding hebben gevolgd in het personeelsbestand op te nemen, opdat ze al werkend hun opleiding kunnen voltooien. Het gaat om de bedrijven Kondor Wessels, Wila en Gerritsen Renkum.

Het is aan Boerma om van de ‘papieren tijgers’, zoals hij de conventanten noemt, in de praktijk bruikbare instrumenten te maken. Volgens drs. J.A.G. Baartman van het EIB valt de schaarste aan bouwvakkers in het KAN-gebied op papier nog wel mee, maar worden de bedrijven er wel geconfronteerd met een uitgaande pendel van omstreeks zes duizend.

J. Diepenbroek van de Arbeidsvoorziening Gelderland denkt dat de bouwberoepen aantrekkelijker moeten worden gemaakt en moeten worden afgeholpen van hun negatieve image.

Animo

Ook het traject tussen scholing en praktijk zal verkort moeten worden om de animo onder werklozen te vergroten. Slechts met inspanning van alle partijen zal men er in kunnen slagen de tienduizenden woningen, de vele kantoren, de honderden hectare bedrijventerrein, snelwegen en spoorlijnen in het KAN-gebied te realiseren.

Reageer op dit artikel