nieuws

Woningbouw in Leek vertraagd door asbest

bouwbreed

Leek – In het gebied Wolveschans in de gemeente Leek is tijdens sloopwerkzaamheden op diverse plaatsen in wegverharding asbest aangetroffen. Dat geeft vertraging in de woningbouw.

Voordat kan worden begonnen met – oorspronkelijk al voor de bouwvak geplande – nieuwbouw van woningen, moet een deskundig bedrijf het asbest eerst verwijderen. Naar verwachting zal dit na de bouwvak minimaal nog vijf weken in beslag nemen. Dat betekent een fikse vertraging in de nieuwbouwplannen.

In het gunstigste geval kan nu pas in de eerste week van oktober met het bouwrijp maken van de grond worden begonnen. Het restmateriaal, grond vermengd met kleine puin- en asbestresten, zal tijdelijk worden opgeslagen in een afgeschermd depot in de nabijheid. Bekeken wordt nog of het materiaal in aanmerking komt voor hergebruik in de aanleg van bijvoorbeeld geluid- of grondwallen. Eind 1998 is hier meer duidelijkheid over te verwachten.

De gemeente Leek heeft inmiddels de vorige eigenaar van de grond, die vermoedelijk de asbest op het terrein heeft verwerkt, aansprakelijk gesteld voor de schade. Volgens een woordvoerder van de gemeente weigert die echter de grond te reinigen:

“Hij weigert alle medewerking en voelt zich niet voor de asbest verantwoordelijk”, aldus de woordvoerder. “Als het verwijderen van de asbest achter de rug is, presenteren we hem de rekening. Mocht hij die niet willen betalen – wat ik vermoed – dan moet de rechter maar bepalen wie er gelijk heeft.”

Reageer op dit artikel