nieuws

Vinex-locaties leiden tot grote leegstand flats Zeist

bouwbreed Premium

zeist – Zodra de bouwstroom op de Vinex-locaties Houten Zuid en Leidsche Rijn op gang komt, vreest de gemeente Zeist een forse leegstand in haar grootschalige flatcomplexen. Met name voor de grote L-flat Vollenhove dreigen nadelige gevolgen. De gemeente en de woningbouwverenigingen beraden zich op een beleid om omvangrijke leegstand tegen te gaan.

Woningmarktonderzoek door de Adviesgroep voor Beleid Companen uit Arnhem toont aan dat nogal wat Zeistenaren bereid blijken te zijn naar een Vinex-locatie te verhuizen, als in Zeist geen passende woning verkrijgbaar is. Bij starters gaat het om 60 procent en bij doorstromers om 18 procent.

De onderzoekers hebben een scenario uitgewerkt waarin de effecten van de Vinex-nieuwbouw voor de Zeister woningmarkt zijn verdisconteerd. Daaruit blijkt dat de vraag van vestigers in Zeist naar een meergezinswoning sterk afneemt. De vestigers die voor Zeist kiezen, hebben een hoger inkomen en wensen een koopwoning boven drie ton. Daardoor krijgt Zeist te maken met een tekort aan dure koopwoningen.

Plannen

Door bouw van woningen op de Vinex-locaties dreigen in de grootschalige Zeister flatcomplexen binnen enkele jaren honderden huurwoningen leeg te komen staan. Vanuit dat perspectief, zo schrijven de onderzoekers, is het van groot belang om op korte termijn te beginnen met een grootschalig herstructureringsproces. Dat moet voorzien in eventuele woningverbetering, sloop, vervangende nieuwbouw en dergelijke. Voor de grote L-flat Vollenhove moeten de plannen uiterlijk in 2004 beschikbaar zijn.

In hoeverre de leegstand zich beperkt tot Vollenhove, is nog niet te voorzien. Ook in de flats in de wijken Couwenhoven, Nijenheim en Kerkebosch kunnen de gevolgen van woningbouw op de Vinex-locaties merkbaar worden.

Reageer op dit artikel