nieuws

Tommel: ‘Grote bouwers krijgen het nog moeilijk’ Na 2010 zijn nieuwe uitleglocaties passe

bouwbreed

den haag – Niet de kleine, maar de grote woningbouwers krijgen het straks moeilijk. Dat voorspelt staatssecretaris Dick Tommel van VROM in een interview met deze krant. De kleine en middelgrote aannemers kunnen een goede boterham verdienen met kleinschalige projecten die kwaliteit vragen. Grote bouwers, gespecialiseerd op seriematig bouwen, krijgen het moeilijk. Want na 2010 zijn er geen grote uitleglocaties meer.

Tommel verwacht dat de utiliteitsbouwers geen zware tijd tegemoet gaan. “Als de economie doorgroeit – en daar ziet het naar uit – dan zal een behoorlijk grote vraag blijven bestaan naar kantoren en naar nieuwe opslagruimten. Denk ook eens aan verkleining van schoolklassen. Reken maar dat dat de nodige consequenties heeft voor de schoolgebouwen.”

Voor de grond-, weg- en waterbouwers voorziet Tommel eveneens een rooskleurige toekomst. “Het zal niet bij de HSL en de Betuwelijn blijven. De komende tijd is een hoop geld beschikbaar voor wegen en openbaar vervoer. Ook de vijfde baan bij Schiphol is een forse investering. Dan heb ik het nog niet eens over een eventuele tweede luchthaven.”

Flexibel

Tot 2010 zorgen de Vinex-locaties voor veel werk in de woningbouw. Na die tijd is het over met de grote uitleglocaties. Dan zijn zulke grootschalige projecten ook niet meer nodig, verzekert de staatssecretaris.

“Ook voor de bouw gaat dan een verschuiving plaatsvinden naar kleinschalige projecten binnen bestaand stedelijk gebied. Het werk gaat vooral zitten in het verbouwen van bestaande gebouwen en in sloop/nieuwbouwprojecten. Daar liggen straks de kansen voor de kleine en middelgrote aannemer, die wel flexibel moet zijn en hoogwaardig werk moet kunnen leveren. Want kwaliteit en de wensen van de consument staan voorop. Juist de grote aannemers komen onder druk te staan en moeten een omslag maken van seriematige, grote projecten naar iets anders. Grote series en standaard bouwwerken zijn overbodig.”

Razendsnel

Topprioriteit voor de politiek op het gebied van de bouw is de actualisering van de Vinex. “Aangezien het 2005 is voor je het weet, moet daar snel werk van worden gemaakt. Gelukkig staat het ook zo in het regeerakkoord. De politieke discussie van de afgelopen vier jaar heeft zich op dat gebied ook razendsnel ontwikkeld. Het begon met de vraag of er wel genoeg wordt gebouwd op de Vinex-locaties. Daarna dreigde er volgens sommigen te veel te worden gebouwd. Nu zijn we bezig met de discussie of het allemaal wel goed genoeg is.”

Tommel is tevreden over wat er tot nog toe wordt gebouwd. Ook al kan hij zo een locatie noemen die hij foeilelijk vindt. De staatssecretaris is er van overtuigd dat het allemaal wel goedkomt met de invulling van de uitleglocaties.

“Anders koopt niemand. Wel moeten projectontwikkelaars en gemeenten steeds meer nadenken over de wensen van hun klanten. Er is keus genoeg en een gemiddelde koper blijft in zijn huis zitten als het gebodene niet aantrekkelijk is. Tot nu toe gaat dat goed en wordt alles nog verkocht. Ik ben er echter van overtuigd dat huishoudens steeds meer geld te besteden krijgen en dat ze vaker willen investeren in een mooi huis met flink wat grond. Daar zal de bouw op moeten inspelen, ook op de Vinex-locaties. De verdeelsleutel voor subsidie is dan wel gebaseerd op een 32 huizen per hectare maar niemand is verplicht zich te houden aan dat aantal. Wat nu wordt gebouwd, staat er over dertig jaar nog en het is in ieders belang dat het resultaat er goed uitziet.”

Op pag. 3: Bouw mag geen duiventil zijn

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels