nieuws

Thermische isolatieproducten

bouwbreed

Elf Engelstalige normontwerpen van thermische isolatieproducten in de bouw zijn door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) ter kritiek gepubliceerd.

In deze Europese normen zijn eisen geformuleerd die aan de desbetreffende producten worden gesteld. Voor verschillende eigenschappen betreft het geen concrete grenswaarden, maar wordt slechts voorgeschreven dat de eigenschap bepaald moet worden volgens een voorgeschreven (Europese) testmethode, en dat door de producent de te leveren waarde moet worden opgegeven. In de norm wordt aangegeven hoe de werkelijke waarde zich moet verhouden tot deze aangegeven waarde. Soms geldt die als grenswaarde voor de werkelijke waarde. Soms is een tolerantie gegeven waarbinnen de werkelijke waarde moet liggen. Op het voorgeschreven label komen de op deze wijze bepaalde eigenschappen te staan, waaruit derhalve precies is vast te stellen wat de eigenschappen van een product zijn. Deze informatie zal tevens de CE-markering begeleiden. Volgens een besluit van de EU moeten de eigenschappen inzake brandvoortplanting door een erkend keuringsinstituut worden bepaald. De overige eigenschappen kunnen in principe door de fabrikant worden bepaald.

In ontwerp NEN-EN 13172 worden de procedures beschreven voor de verschillende onderdelen en niveaus van beoordeling. Dit betreft zowel beoordelingen door de fabrikant zelf als door een verplicht of vrijwillig ingeschakeld keuringsinstituut. Alle normontwerpen zijn opgesteld door de Europese CEN-commissie CEN/TC88 Thermische isolatieproducten’ waaraan ook vanuit Nederland een bijdrage wordt geleverd. Ze zijn vooral van belang voor fabrikanten en leveranciers van isolatieproducten en betrokken keuringsinstituten, architecten en aannemers. Commentaar op de normontwerpen kan tot 1 augustus 1998 bij het NNI worden ingediend ter attentie van de heer ir. A. de Jong. Ze zijn aan te vragen bij het NNI afdeling verkoop tel (015) 2690256 of per fax (015) 2690271.

Reageer op dit artikel