nieuws

Systeem ter bestrijding sluikbouw

bouwbreed

den haag – Het voorkomen en bestrijden van sluikbouw kan veel efficienter, als gemeenten overgaan op een geautomatiseerd systeem. Ook zouden de gegevens die ter controle aan de stichtingen Behartiging Algemene Bouwbelangen (SBAB) worden verstrekt, veel vollediger kunnen zijn als die pas rond de feitelijke start van de bouw worden overlegd.

Dit zijn enkele conclusies uit een rapport dat staatssecretaris Tommel aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het rapport verslaat het experiment van achttien gemeenten die een half jaar lang met een eenvoudig systeem de bouwregistratie (die de Woningwet verplicht stelt) ter hand hebben genomen. Daarbij is samengewerkt met de vier door het NVOB opgerichte stichtingen Behartiging Algemene Bouwbelangen, die de door de gemeenten verstrekte gegevens controleerden.

Tien van de twaalf gemeenten die het hele experiment hebben meegemaakt, noemen de nieuwe regeling uitvoerbaar. Drie van de vier SBAB’s menen echter dat de effectiviteit fors kan worden verbeterd. Bij een eventuele landelijke invoering zou gebruik moeten worden gemaakt van een geautomatiseerd systeem, dat gegevens gestandaardiseerd moet aanleveren. Alleen de gemeente Utrecht kent nu zo’n systeem. De overige gemeenten die aan het experiment deelnamen stuurden hun gegevens per post.

Ook het tijdstip waarop de gemeenten de informatie aan de SBAB’s verstrekken is van belang. Dit deden zij meteen na de afgifte van een bouwvergunning of na instemming met een niet vergunningsplichtig bouwwerk. De SBAB’s krijgen die gegevens veel liever pas wanneer de bouw daadwerkelijk van start gaat.

Niet bekend

De wel beschikbare gegevens zijn door de SBAB’s gecontroleerd, die er 27 verdachte gevallen uit selecteerden. Zestien daarvan (totale bouwsom anderhalf miljoen gulden) zijn doorgegeven aan de Belastingdienst. In vijf gevallen kon sluikbouw tot een som van 700.000 gulden worden voorkomen. Voor bouwwerken tot 200.000 gulden is de Arbeidsinspectie geinformeerd. Nog eens vijf verdachte gevallen met een bouwsom van in totaal een half miljoen gulden waren in behandeling.

Met de aanbevelingen van het rapport zou deze ‘opbrengst’ nog veel hoger kunnen uitpakken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels