nieuws

Snellere procedure uitbreiding Schiphol met behoud inspraak

bouwbreed

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Luchtverkeer voor luchthavens. Een van de doelstellingen van het wetsvoorstel is om de besluitvormingsprocedures voor de aanleg (of wijziging) van luchthavens te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Dit mag evenwel niet ten koste gaan van de bestaande mogelijkheden tot inspraak, bestuurlijk overleg en rechtsbescherming.

Er komt een luchthavenbesluit dat de ligging, grenzen, inrichting en uitrusting van de luchthaven, de bij de luchthaven vast te stellen geluidszones en geluidscontouren, alsmede de bij de luchthaven behorende obstakelvrije gebieden en vogelbeperkingsgebieden regelt.

Uitgangspunt blijft dat de aanleg of wijziging van een luchthaven overeenstemt met de vigerende planologische kernbeslissing over het nationaal ruimtelijk beleid voor luchthavens.

Reageer op dit artikel