nieuws

SFB zoekt voor overname bedrijven en administraties

bouwbreed

den haag – De SFB Groep gaat ter overname actief op zoek naar bedrijven en administraties van grote ondernemingen. De dienstverlener in de bouw wil een groter deel van de omzet commercieel verwerven. Met een aantal bedrijven worden gesprekken gevoerd.

De strategie van de SFB is gericht op marktverbreding, omdat de inkomsten uit het publieke deel van de werkzaamheden teruglopen. Nu het goed gaat met ’s lands economie tanen de werkzaamheden op het vlak van de werknemersverzekeringen. Over 1997 daalden de baten uit deze wettelijk verplichte activiteiten met 2 procent.

“Gelukkig konden we dat opvangen door andere diensten te gaan aanbieden”, zegt drs. Joep Schouten, voorzitter raad van bestuur SFB Groep, in een toelichting op het vandaag verschenen jaarverslag 1997. “In 1997 zijn we allianties aangegaan met ING en van der Hoop Effektenbank. De intentie is om ook bedrijven over te nemen die actief zijn op ons terrein, te denken valt aan Arbo-diensten.”

Nu de privatisering van de wao en andere volksverzekeringen actueel is, beraden bedrijven zich op deze in-huis draaiende administraties. Schouten zegt in het kader van de eigen marktverbreding orienterende gesprekken te voeren met grote bedrijven om hun administraties over te nemen. Het gaat om bedrijven binnen en buiten de bedrijfskolom bouw. “Uitbesteden is een ontwikkeling waar wij in mee gaan door administraties over te nemen”, zegt de bestuursvoorzitter zonder namen te noemen. “Pensioen- en VUT-administraties zijn door deze full service-organisatie op het terrein van arbeid, inkomsten en vermogen ook te behandelen.”

Voor het lopende boekjaar verwacht Schouten verder teruglopende inkomsten uit de wettelijke taken. “Deze worden opgevangen door de andere onderdelen. Per saldo zullen de winst en de omzet over 1998 een zekere groei laten zien.”

Jaarcijfers SFB Groep 1997 (mln. guldens)

1997 1996 Omzet484 475 Winst23,6 21,4

Reageer op dit artikel