nieuws

Risico’s bij aankoop gereviseerde motor

bouwbreed Premium

den haag – “Kopers van gereviseerde verbrandingsmotoren zijn zich niet voldoende bewust van de risico’s die inbouw in GWW machines met zich meebrengt.” Deze waarschuwing geeft de brancheorganisatie van machine-importeurs, BMWT, aan gebruikers van grondverzet- en wegenbouwmachines .

De BMWT moet constateren dat onafhankelijke importbedrijven steeds vaker gereviseerde verbrandingsmotoren aanbieden voor inbouw in gww-machines. In het kader van een vrije marktbeweging is hier niets op tegen, aldus de BMWT, maar kopers van dergelijke motoren lopen zo wel risico’s.

De risico’s spelen bij de aankoop van de motor, bij de inbouw in een grondverzet- of wegenbouwmachine en bij het werk met de machine. Volgens de MBMWT kan de koper zijn risico inperken door te vragen naar de certificaten die aantonen dat de motor voldoet aan specificaties conform richtlijn 86/662 en 95/27 (geluidsemissies), richtlijn 97/68 (uitlaatemissies) en richtlijn 89/336 en 92/31 (electromagnetische comptabiliteit).

Als in een machine een gereviseerde motor wordt ingebouwd die niet gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke motor, geldt de eigenaar van de machine als de fabrikant. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheden, neergelegd in de machinerichtlijn, bij het desbetreffende bedrijf liggen en dat dit het technisch dossier en de gebruikershandleiding moet aanpassen.

In de gebruiksfase is de werkgever hiervoor verantwoordelijk. De fabrikant van de oorspronkelijke gww-machine zal bovendien niet meer ten volle productaansprakelijk zijn.

Reageer op dit artikel