nieuws

Risico-checklist voor kleine bedrijven

bouwbreed

den haag – Staatssecretaris De Grave heeft een checklist laten ontwikkelen om kleine werkgevers te helpen op eenvoudige wijze na te gaan of zich gevaren in het bedrijf voordoen.

Deze Checklist gezondheidsrisico’s is bedoeld als handreiking aan de kleinste werkgevers (die ten hoogste veertig uur arbeid per week laten verrichten) voor het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (ri en e).

Begin dit jaar kondigde De Grave al een versoepeling van arboregels voor kleine werkgevers aan. Vooral de verplichting om bij de opstelling van een risico-inventarisatie een arbodienst te betrekken, betekende voor de kleine werkgevers relatief een te zware administratieve en financiele last. Daarom is die verplichting voor deze categorie geschrapt.

De vrijstelling beoogt bovendien, zo schrijft De Grave aan de Tweede Kamer, een betere toepassing van de ri en e in de kleinste bedrijven te bevorderen en de effectiviteit van het arbobeleid te vergroten. De checklist helpt kleine werkgevers bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en geeft aan wanneer het verstandig is deskundig advies in te winnen.

De ‘doe-het-zelf’ checklist is in samenwerking met de Branche Organisatie Arbodiensten ontwikkeld en kan kosteloos worden aangevraagd bij de arbodienst of bij de informatietelefoon van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (0800 9051).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels