nieuws

Riooloverstorten Limburg aangepakt

bouwbreed

roermond – In Limburg moeten nog zo’n tachtig riooloverstorten voor 2001 worden gesaneerd. Met de uitvoering van dit werk is volgens het Zuiveringschap Limburg vijfonderd tot zeshonderd miljoen gulden gemoeid. Gemeenten die deze termijn niet halen, kunnen een convenant sluiten met het schap. Aanvankelijk zou de klus reeds voor 1 januari 1998 moeten zijn geklaard. Alleen de gemeente Maasbree haalde die datum.

Behalve de sanering van overstorten moeten ook op meerdere plaatsen in Limburg grotere opvangbassins worden aangelegd. Het vervuilde water komt dan niet in de beken of riolen terecht.

Reageer op dit artikel