nieuws

Proefboringen IJsselmeer weer actueel na uitspraak

bouwbreed

den haag – Proefboringen naar olie en aardgas in het IJsselmeer worden weer actueel nu de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een vernietigend oordeel heeft uitgesproken over het bestemmingsplan IJsselmeer van de Friese gemeente Nijefurd.

In dit plan had Nijefurd een absoluut verbod op proefboringen in het IJsselmeer opgenomen. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) en het ministerie van Economische Zaken vochten dat verbod aan. Met succes, blijkt uit een uitspraak die deze week bij de Raad van State ter inzage is gelegd.

De provinciebesturen van Flevoland, Friesland en Noord-Holland, en alle IJsselmeergemeenten op Lelystad en Andijk na, hebben zich tegen de proefboringen uitgesproken. Zij erkennen wel het algemeen belang van gas en olie, maar vinden dat de risico’s van winning en proefboring op dit moment daar niet tegen opwegen. Het IJsselmeer is een belangrijk waterwingebied en vervuiling door olie is fnuikend voor de waterkwaliteit.

De gemeente Nijefurd voegde de daad bij het woord en sloot de proefboringen geheel uit in het nieuwe bestemmingsplan voor het IJsselmeer. NAM en EZ noemden het plan onacceptabel, omdat de NAM op grond van de Wet opsporing delfstoffen al een vergunning had voor proefboringen in het IJsselmeer.

De rechters van de Raad van State bezien of het gemeentebestuur van Nijefurd daar ten onrechte geen aandacht aan heeft besteed. Dat de vergunning nog wordt aangevochten doet daar niets aan af, vinden de rechters. Om die reden schrapten zij het verbod op proefboringen uit het bestemmingsplan van Nijefurd. Wil het gemeentebestuur die bepaling er weer in hebben, dan zal het de vergunning aan de NAM in een nieuw bestemmingsplan uitdrukkelijk mee moeten laten wegen.

Reageer op dit artikel