nieuws

Procedure windpark op zee van start

bouwbreed

den haag – Het kabinet is begonnen met de procedures om een windpark in de Noordzee mogelijk te maken. Om een locatie te kunnen aanwijzen, wordt het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening gewijzigd. Daarvoor is een pkb-procedure (planologische kernbeslissing) met bijbehorende milieueffectrapportage (mer) noodzakelijk. Dit schrijven de ministers van Economische Zaken en VROM aan de Tweede Kamer.

De mer-procedure begint volgende week met een ‘startnotitie’ die de verschillende milieu-effecten beschrijft. Hierin worden ook de aard en omvang van het park duidelijk. Het is de bedoeling dat het windpark van 100 megawatt in 2002 draait. Het project gaat 400 miljoen gulden kosten.

Het windpark geldt als een demonstratieproject. In november maakte een haalbaarheidsstudie al duidelijk dat er geen onoverkomelijke bezwaren tegen zo’n ‘near shore’ windpark zijn.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels