nieuws

Plan waterkering leidt tot protest inwoners Kampen

bouwbreed

kampen – Het plan van waterschap Groot Salland te Zwolle om Kampen-Midden met een vaste waterkering te beschermen tegen overstroming van de IJssel, is bij veel bewoners in verkeerde aarde gevallen. In grote lijnen komt de vaste kering neer op het verhogen en herstellen van de oude stadsmuur. De bewoners van het desbetreffende stadsdeel hadden liever een beweegbare kering gehad, omdat hun woningen nu voor een groot deel buitendijks komen te liggen.

De plannen om de waterkering in Kampen te verbeteren dateren al van jaren her. De gemeente voldoet nu namelijk niet aan de landelijke veiligheidsnormen. Het waterschap Groot Salland heeft zijn waterbouwkundig onderzoek de laatste jaren op twee varianten gericht.

De eerste variant behelst een vaste waterkering en maakt gebruik van het huidige trace van de waterkering, die grotendeels over het traject van de oude stadsmuur loopt.

De tweede variant is een beweegbare kering met opblaasbare compartimenten die zijn weggewerkt in het wegdek en in geval van nood daaruit omhoog komen. De bewoners kozen voor deze variant, omdat bijna alle woningen van Kampen-Midden dan binnendijks zouden komen te liggen. De vaste kering daarentegen laat bijna 160 woningen buitendijks.

Compartimenten

“Het probleem bij de beweegbare kering in de vorm van een balgconstructie is dat de kering over het laagste deel van de kade loopt”, legt J. J. Andre uit. Andre is voorlichter dijkverbetering bij het waterschap Groot Salland. “Mocht een van de compartimenten bij een eventuele overstroming onverhoopt niet omhoog komen, hebben we een groot gat op een laag punt.”

Het trace van de vaste kering ligt volgens hem op het hoogste punt van de kade. “De stadsmuur wordt hersteld en waar nodig aangevuld, zoals bij stegen. De deuren van de woningen in de muur worden waterwerend. Als een van de deuren niet tijdig zou worden gesloten, hebben we maar een klein gat op een hoog punt.”

“Daar komt bij dat de realisatie en het onderhoud van de beweegbare variant twee keer zo duur uitvalt als een vaste kering. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft dan ook voor de vaste variant gekozen.”

Besluitvorming

De gemeente Kampen pleitte in eerste instantie voor een beweegbare kering, maar koos na uitleg van adviesbureaus Witteveen en Bos in Deventer en Haskoning in Nijmegen uiteindelijk toch voor de vaste variant. Dit tot groot ongenoegen van de bewoners van Kampen-Midden. Zij vrezen voor aantasting van hun woongenot en protesteren tegen het feit dat hun woningen buitendijks komen te liggen.

Het algemeen bestuur van Groot Salland neemt naar verwachting medio augustus van dit jaar een besluit over de vaste kering-variant. Daarna moet de provincie Overijssel haar goedkeuring nog aan het besluit hechten. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden aan de waterkering halverwege 1999 beginnen. In 2000 moet het werk zijn afgerond. Met het project is in total een investering van dertig miljoen gulden gemoeid.

Reageer op dit artikel