nieuws

Overheid liegt over berging baggerspecie Voor baggerverwerker is de maat meer dan vol

bouwbreed Premium

dordrecht – De overheid blijft in strijd met de waarheid stug volhouden dat er geen mogelijkheden zijn voor de berging van zeer vervuilde baggerspecie. Dit staat in een gedoogbeschikking van de provincie Zuid-Holland, die toestaat klasse IV-specie in de Slufter te dumpen. Voor baggerverwerker Pecos Nederland is dit de bekende druppel die de emmer doet overlopen. “Wij gaan deze beschikking tot de hoogste instantie aanvechten, want het is pure onzin”, aldus Pecos-directeur Jaap Pronk.

De Slufter is destijds gebouwd voor het bergen van vervuilde baggerspecie klasse II en III uit het beneden-rivierengebied. Volgens de bestaande vergunning mag bij wijze van uitzondering wel eens klasse IV-slib worden geaccepteerd. Daarvoor moet de directeur van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond dan toestemming geven.

In de praktijk blijkt daarnaast ook slib te worden aanvaard uit gebieden die onmogelijk tot het beneden rivierengebied gerekend kunnen worden, zoals het Zwarte Water bij Zwolle. Dit is opmerkelijk omdat de Slufter nadrukkelijk bedoeld is als capaciteit voor de Rotterdamse haven, zoals minister Jorritsma een en andermaal heeft gezegd.

Volgens de gedoogbeschikking, die vanwege ‘spoedeisendheid’ direct ingaat, mag er nu in de Slufter 200.000 m3 klasse IV-specie worden geaccepteerd. Dit vooruitlopend op een aanstaande wijziging van de vergunning die dit definitief mogelijk moet maken. Daarvoor loopt inmiddels een milieu-effectrapport-procedure.

“Voor de berging van klasse IV-baggerspecie bestaan in Nederland op korte termijn geen opties” en “Derden worden niet of nauwelijks in hun belangen geschaad”, zo heet het in het provinciale stuk.

Capaciteit

“Allebei niet waar”, zegt Jaap Pronk. “Er is zonder meer capaciteit op het terrein van het Provinciaal Afvalverwerkingsbedrijf Zuid-Holland (PROAV) aan de Derde Merwedehaven in Dordrecht.” PROAV is curieus genoeg 100% eigendom van de provincie Zuid-Holland, maar diezelfde provincie weet niet dat daar capaciteit is.

Pecos zetelt op hetzelfde terrein, waar het bedrijf een baggerscheidings- en indikkingsinstallatie exploiteert. Na stort bij de PROAV kan de specie daar verwerkt worden. En daar komt dan meteen het belang van derden om de hoek kijken.

Fors geinvesteerd

“Natuurlijk heb ik een economisch belang bij verwerking. Ons bedrijf is in 1995 gestart met de baggerinstallatie, juist met het oog op het rijksbeleid. Daarin staat dat er meer bagger verwerkt moet worden om de stort ervan te beperken. Op basis daarvan hebben we fors geinvesteerd in een verwerkingsinstallatie. Maar het beleid wordt alleen maar de mond beleden, zo blijkt wel. Wij pikken het nu niet langer meer”, aldus Pronk.

De advocaat van het bedrijf heeft inmiddels een bezwaarschrift ingediend bij de provincie om de verleende gedoogbeschikking weer ingetrokken te krijgen. “Als de provincie dat niet doet, dan gaan we door naar de Raad van State. Dan zullen we meteen vragen om onmiddelijke schorsingvan de vergunning”, waarschuwt Pronk.

“Het blijft een economisch verhaal. Storten is voor Rijkswaterstaat goedkoop, f. 15 per kuub. Maar als ze echt economisch willen zijn, moeten ze bijvoorbeeld ook de opbrengsten van verwerking meenemen.”

Reageer op dit artikel