nieuws

Op de bres voor de buitengewonen Organisatie Uniform wil woning als maatkostuum

bouwbreed Premium

blaricum – Maar liefst veertig procent van de Nederlanders heeft ongemiddelde lichaamsafmetingen. Dit betekent dat bijna zes miljoen mensen in dit land in meer of mindere mate hinder ondervinden van de Europese standaardisatie. Ze passen niet in de hedendaagse woning, gebouwd volgens de normen van het Bouwbesluit. Ze zijn te dik, te klein, te lang, te oud of gehandicapt. Het ministerie van VROM lijkt er geen oog voor te hebben.

Rob Bruintjes is 2,21 meter – een feit dat zijn leven danig heeft beinvloed. Zijn woning in Blaricum moest voor f. 50.000,- verbouwd worden om een woonomgeving zonder hoofdbrekens te creeren. Als voorzitter van de Stichting Lange Mensen Nederland en de organisatie Uniform, behartigt hij de belangen van de lichamelijk ‘buitengewonen’, onder meer op het terrein van wonen. Bruintjes: “Met een relatief kleine investering van f. 6000 per woning kunnen miljoenen aan kostbare aanpassingen achteraf worden bespaard.”

Absolute onwil

Volgens Bruintjes is het Bouwbesluit, dat de geldende normen voor afmetingen in en aan de woning beschrijft, een wanproduct. Gebaseerd op ideeen van een halve eeuw geleden die sindsdien nooit meer zijn aangepast. “Een absolute onwil van de politiek en geen enkele communicatie tussen de verschillende ministeries” is hier volgens Bruintjes debet aan. Uit het recentelijk door TNO en het Leids Universitair Medisch Centrum uitgevoerde, vierde landelijke groei-onderzoek blijkt dat mensen niet alleen langer, maar ook zwaarder worden.

“Maar de overheid, en zeker het ministerie van VROM, richt zich niet op partijen die buiten het gewone vallen. Waar het marktmechanisme geldt, zoals in de auto- en kledingindustrie, zijn de maten jaren geleden al aangepast aan de ‘buitenproportionelen’. VROM ziet daar echter het belang nietvan in en krijgt ook nooit de rekening gepresenteerd van de beperkingen. Mensen die te oud, dik, groot of klein zijn, moeten zelf maar zorgen voor hun aanpassingen, daar is geen subsidiepot voor. Arbeidsongeschikten of gehandicapten kunnen wel rekenen op subsidies, maar deze weg loopt via de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken.”

“Zolang niet bewezen is dat een verkeerde woning de toverwoorden ‘ziekte en gebrek’ oplevert, kunnen we niets beginnen. De ministeries zullen zo’n onderzoek niet snel initieren: zij hebben er immers geen direct belang bij. Dus dat is de eerste stap die Uniform zal nemen: het starten van een geintegreerd onderzoek om op wetenschappelijke wijze de link tussen gezondheidsklachten en woonomgeving te leggen.”

Maatkostuum

Aan enthousiasme en animo onder architecten zal het niet liggen. “Ik heb schetsen gezien van architecten die een multifunctionele woning hadden ontworpen, die zo eenvoudig als een maatkostuum op ieders afmeting kan worden aangepast. Ideaal! Het is te gek voor woorden dat deze plannen niet uitgevoerd worden. Wat je moet doen is de hal ruimer maken, zodat je kunt draaien met een rolstoel en zodat dikke mensen zonder problemen door de voordeur kunnen. De deuren worden breder en 2,50 meter hoog, de drempel wordt weggehaald. Beneden bevindt zich een betegelde, inpandige kast, waar later zonder problemen een natte ruimte van kan worden gemaakt. In de woonkamer komt een extra kamer als revalideer-, slaap-, en logeer- annex babykamer. Senioren en gehandicapten kunnen dan langer thuis blijven wonen, want alles is op de begane vloer aanwezig.”

Het ontwerp voor de ideale Uniform-woning is al uitgewerkt door een bekende architect waarvan Bruintjes de naam in dit stadium liever niet wil noemen. “We zoeken allereerst naar financieringsmogelijkheden voor ons geintegreerde onderzoek. Als onderzoeksinstituut denk ik aan de Technische Universiteit in Delft. Misschien qua financiering een uitdaging voor de Nationale Woningraad?”

Gediscrimineerd

“Aanpasbaar bouwen is eigenlijk een vreemde kreet. Ik zou zeggen: maak het zo goed dat het desgewenst aan te passen is. Het is zonde van het geld en slecht voor het milieu dat woningen achteraf verbouwd moeten worden. Zeker in het geval van de geintegreerde woning zoals die Uniform voor ogen staat, vergt het slechts een kleine investering om een makkelijk aanpasbare woning te bouwen – een investering die miljoenen bespaart.” Of we ons gediscrimineerd voelen? “Natuurlijk, woningen moeten gewoon geschikt zijn voor iedereen. Punt.”

Reageer op dit artikel