nieuws

Oorlog in Duindorp na besluit tot sloop Bewoners in Scheveningse enclave bereiden acties en gang naar de rechter voor

bouwbreed

den haag – Harde acties zullen het worden. Wegblokkades en demonstraties moeten aangeven dat de echte Duindorpers niet zonder slag of stoot zullen toestaan dat “het halve dorp wordt afgebroken”. De eerste slag hebben de bewoners van de Scheveningse enclave in elk geval verloren. Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces stemde de Haagse gemeenteraad in met de sloop van 1100 en de bouw van 750 woningen.

De komende jaren wordt Duindorp dus fors aangepakt. Rigoureuze sloop en nieuwbouw moeten de verpaupering een definitief halt toeroepen. De geestelijk vader van het plan, wethouder van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Peter Noordanus, benadrukte in zijn raadsvoorstel nog maar eens dat het zijns inziens noodzakelijk is om Duindorp, geleidelijk, te vernieuwen.

Geleidelijk, want de totale vernieuwing van de wijk zal volgens de plannen zo’n zeven jaar in beslag nemen.

Is het totale project in 2006 voltooid, dan moet Duindorp een wijk zijn met een gedifferentieerd woningaanbod en ook een veelzijdige bevolkingsopbouw. Immers, niet alleen de woningen zorgen ervoor dat de wijk in een neerwaartse spiraal zit. Ook de bevolkingsopbouw is volgens de planopstellers te eenzijdig en zorgt voor een te gering economisch draagvlak voor voorzieningen. Woningen in de koopsector moeten hiervoor gaan zorgen. Met het weghalen van in totaal zo’n 350 woningen moet ook meer ruimte in de wijk komen die zich vooral kenmerkt door zijn hofjesachtige karakter.

Protest

De plannen hebben binnen de wijk voor de nodige beroering gezorgd. Temeer daar de gemeente Den Haag eerder dit jaar een convenant over het project met het wijkberaad sloot. Achteraf bleek dit wijkberaad niet of nauwelijks draagvlak te hebben. “Ze hadden een ledenvergadering moeten uitschrijven en dat is nooit gebeurd”, aldus een woordvoerster van het in de haast opgerichte actiecomite Stop Ontwikkeling Sloopplannen. Dit comite mobiliseerde vervolgens een groot gedeelte van Duindorp en probeerde met onder andere handtekeningenacties de dreigende aanpak af te wenden. “We zijn niet tegen nieuwbouw, sociale koopwoningen en meer groen in de wijk. Sloop enkele woningen als het echt nodig is. Maar niet het halve dorp”, aldus het actiecomite.

Demonstraties

Ondanks de grote bezwaren en de massale aanwezigheid van bewoners tijdens de vergadering heeft de Haagse gemeenteraad zich achter de plannen geschaard. Dit overigens tot grote woede en verbijstering van de Duindorpers.

Het actiecomite is dan ook niet van plan zich nu zonder slag of stoot bij de beslissing neer te leggen. “Het gaat voor ons nu pas echt beginnen”, aldus de woordvoerster. De gedachten gaan uit naar wegblokkades en demonstraties. In elk geval moeten het ‘harde acties’ worden. Evenmin sluit het comite een gang naar de rechter uit. Hiervoor heeft comite Stop Ontwikkeling Sloopplannen al een advocaat in de arm genomen.

Herhuisvesting

Mocht dat geen effect hebben dan wordt begin januari 1999 met de herhuisvesting van bewoners en sloop van de eerste woningen begonnen.

Noordanus heeft bezworen dat zoveel mogelijk Duindorpers terug kunnen keren. Een opmerking die door het comite met hoon is ontvangen.”Er zijn toch minder woningen.”

Reageer op dit artikel