nieuws

Olie-eters laten dienstregeling NS intact

bouwbreed Premium

utrecht – De Stichting Bodemsanering NS (SBNS) verwacht veel van biologische in situ saneringen. Deze techniek ruimt met behulp van bacterien olievervuiling op. Toegepast op spoorwegterreinen hoeven de Nederlandse Spoorwegen de treinenloop niet te wijzigen voor de schoonmaak van de bodem en het grondwater. Dat meldt de organisatie in het verslag over 1997.

Met de Vrije Universiteit van Amsterdam voert de SBNS in de provincie Utrecht een onderzoek uit naar de risico’s van vervuiling voor mens en milieu. Vorig jaar deed de SBNS mee aan enkele studies van het samenwerkingsverband NOBIS.

Aan de orde kwam de waarde van biologische analyses. Die geven de omvang van de risico’s aan. De biologische analyses vullen de chemische aan die alleen indirect inzicht geven in eventuele risico’s van vervuiling. In Tilburg bestudeert de organisatie de mogelijkheden van combi-remediatie. Deze techniek mengt verontreinigingen zodanig dat natuurlijke afbraak wordt bevorderd.

De spoorwegen bezitten ongeveer 116 vierkante kilometer grond. Op de ruim 390 stations en omliggende terreinen komen 11.000 verdachte plekken voor. De totale saneringskosten belopen zo’n 3,5 miljard gulden. Daarvan gaat 3,2 miljard gulden op aan de stations en omgeving en het restant aan de vrije baan.

Ander onderzoek gaat in op de in situ sanering van bodems die met puin of sintels zijn opgehoogd. De SBNS werkte verder mee aan het NOBIS-project Risico’s, Milieuverdienste en Kosten.

Dit moet een systeem opleveren dat beslissingen ondersteunt over het evalueren, vergelijken en ordenen van saneringsvarianten. Met de Novem doet de organisatie onderzoek naar het volledig biologisch in situ afbreken van lagere gecholeerde koolwaterstoffen. De studie toont aan dat deze afbraak inderdaad plaats vindt.

Reageer op dit artikel