nieuws

‘Monumentendag’ in Leeuwarden

bouwbreed

leeuwarden – ‘Monumentenzorg voor een bestendige toekomst.’ Dat is de titel van een studiedag die op 9 oktober in Leeuwarden plaatsvindt in het kader van het 25-jarig bestaan van de monumentenorganisatie NV Stadsherstel Leeuwarden.

Op die dag worden de maatschappelijke veranderingen van de afgelopen vijfentwintig jaar, de positie van de monumentenorganisaties en de kansen en uitdagingen voor monumentenzorg belicht. Deze liggen volgens Stadsherstel Leeuwarden vooral op het gebied van nieuw gebruik. De identiteit van monumenten genereert onder meer economische waarde voor een stad of regio.

Inleiders zijn hoofddirecteur F. Asselbergs van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, professor antropologie H.J. Tieleman van de Universiteit Utrecht, directeur E. van Brederode van Nationaal Contact Monumenten en B. Krouwel, directeur duurzame ontwikkeling Rabobank Nederland.

Voor meer informatie: Gabe Yntema, tel.: (058) 288 33 00 of bij Rienk Terpstra, tel.: (058) 215 91 32.

Reageer op dit artikel