nieuws

Monopoly voor beslissers over Hollandse metropool

bouwbreed

den haag – Een methode om beter en sneller te beslissen over de inrichting van Nederland. Na twee jaar experimenteren heeft de stichting Het Metropolitane Debat die te boek gesteld. De meningen erover lopen echter uiteen van “een echte eye-opener” tot “monopoly voor mannen”.

Hoe Nederland er in de komende eeuw moet uitzien, is een kwestie die in toenemende mate de aandacht trekt van een breed publiek. Grote projecten als een tweede Schiphol en de aanleg van de HSL staan ter discussie. De stichting Het Metropolitane Debat (HMD) heeft zich de afgelopen twee jaar niet zozeer gericht op de vraag hoe de verstedelijking er precies moet uitzien, maar vooral hoe de besluitvorming het beste kan worden ingericht. Een acuut probleem is met name, aldus voorzitter prof. Frieling, hoe beslissingen voor de korte termijn te koppelen zijn aan de ideeen voor de lange termijn.

HMD heeft een model voor overleg en besluitvorming opgesteld en dat in de praktijk getest. Bestuurders, ontwikkelaars, ontwerpers en alle mogelijke andere betrokkenen zijn in drie sessies bijeen geweest om dit ‘monopolyspel’ te spelen, zoals het door een van de deelnemers werd genoemd. Het spel en de ervaringen zijn verwerkt in een boek dat Frieling heeft aangeboden aan voorzitter Opstelten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Tijdens het simulatiespel werd duidelijk dat er onverwachte coalities tot stand kunnen komen als alle partijen aan tafel zitten voor concrete beslissingen. Investeerders en natuurbeschermers hielden bijvoorbeeld gezamenlijk een tweede Schiphol tegen. Het natuurbelang van de een spoorde met de zorg voor kapitaalvernietiging rond het bestaande Schiphol bij de ander. Voor sommige deelnemers was dat een echte eye-opener.

Ook kwam naar voren dat het streven naar een toekomstbeeld voor de lange termijn vruchteloos en onnodig is. Dat beeld komt vanzelf wel tot stand in de onderhandelingen over de concrete projecten.

Het deed Opstelten als vertegenwoordiger van de gemeenten allicht genoegen dat het zwaartepunt bij die beslissingen volgens HMD ligt op het laagste bestuurlijke niveau. Daar moeten de concrete projecten vorm krijgen. Ook de revitalisering van de politieke besluitvorming moet bij de gemeenten beginnen, aldus een van de conclusies van HMD.

D. Frieling e.a.: ‘Het metropolitane debat’; uitg. Toth; f. 39,50; ISBN 90-6868-189-3.

Reageer op dit artikel