nieuws

Limburg zit met geld voor grondaankopen in haar maag

bouwbreed Premium

roermond – Limburg weet geen bestemming te vinden voor de miljoenen die zijn gereserveerd voor landinrichting, grondverwerving en natuurbeheer. Voor het zoveelste achtereenvolgende jaar bleven de grondaankopen in 1997 sterk achter bij het hiervoor beschikbaar gestelde krediet. Van de circa 20 miljoen gulden werd slechts de helft besteed, meldt het jaarverslag van de Dienst Landelijk Gebied (DLG).

Door in het vervolg duidelijke prestatieafspraken te maken met deze dienst willen Gedeputeerde Staten van Limburg meer vaart zetten achter de ontwikkeling van landelijke gebieden. Voor dit jaar is hiervoor in totaal ongeveer 36 miljoen gulden beschikbaar, waarvan een kleine 25 miljoen gulden voor grondaankopen. Gedeputeerde Staten willen dat de DLG vooral meer werk maakt van grondverwerving in de volgende gebieden: Grensmaas en Peelvenen, Mergelland-Oost en Centraal Plateau, het Beneden-Geuldal, het Niersdal, Vlootbeekdal en Swalmdal, het gebied Tungelroyse Beek en de St. Pietersberg.

Het actief benaderen van alle grondeigenaren – zoals bij wijze van experiment in het Swalmdal, Niersdal en de Tungelroyse Beek is gedaan – blijkt niet overal even gunstige resultaten op te leveren. De beste mogelijkheden voor deze aanpak liggen bij de Tungelroyse Beek. In het Niersdal en Swalmdal stuitte de DLG op bezwaren, met name door het grote aandeel pachtgronden.

Reageer op dit artikel