nieuws

Laatste protest tegen aanleg bungalowpark

bouwbreed

den haag – De Zeeuwse Milieu Federatie en het echtpaar Furch hebben bij de Raad van State een laatste poging gedaan een stokje te steken voor bungalowproject ‘Deltapark’. Zij vroegen de Afdeling Bestuursrechtspraak niet akkoord te gaan met de goedkeuring van het bestemmingsplan in dit gedeelte van de Onrustpolder.

Omdat het bestemmingsplan ‘Verblijfsrecreatieterrein Deltapark’ vorig jaar niet geschorst werd, kon de projectontwikkelaar met de bouw beginnen. Inmiddels staan tweehonderd van de vijfhonderd geplande bungalows er al. Driehonderd huisjes zijn verkocht. Het veertig hectare grote park ligt naast een veel kleiner bestaand bungalowpark ‘De Banjaard’ en achter het enige strand van Noord-Beveland.

Het protest richt zich wat betreft bungalow-eigenaren Furch uit Duisburg op de vorm van het nieuwe terrein.

Zij vinden dat een massaal park niet in het landschap past en wijzen op een vermeende strijdigheid met provinciaal beleid. Volgens hen kan de omgeving door de dichtheid van bebouwing nooit meer worden aangemerkt als een ‘overgangsgebied’ naar de duinen. Dat was wel de bedoeling.

De Zeeuwse Milieufederatie wees erop dat vijfhonderd bungalows wel invloed moeten hebben op de smalle strook beschermde ‘duintjes’ tussen bungalowpark en strand. Ook al zijn de duintjes officieel niet toegankelijk.

Provinciaal woordvoerder Caljouw wees er op dat de omgeving van het Deltapark nu al een druk bezocht recreatiegebied is en dat de polder in het streekplan Zeeland uit 1997 als recreatieconcentratiegebied is aangewezen.

Volgens de raadsvrouw van Delta Park Beheer BV, van Koeveringe-Dekker, is het bedrijf juist geprezen voor de aandacht die het zou hebben besteed aan landschappelijke inpassing van dit project. Ook zag zij het belang van de bezwaarmakers niet.

Zowel voor- als tegenstanders van het park toonden foto’s die hun standpunt moesten ondersteunen. De projectontwikkelaar met luchtopnames waarin te zien was hoe het gebied landschappelijk onder handen wordt genomen, en dat er al een (veel kleiner) bungalowpark bij ligt. Kiesow liet foto’s zien van een kale bedoening waar de huisjes vrij dicht op elkaar staan.

Reageer op dit artikel