nieuws

Ideeenboek over duurzaam bouwen

bouwbreed

Op initiatief van Rijkswaterstaat en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bij VNG Uitgeverij een boek verschenen over de principes van duurzaam bouwen in de grond-, weg- en waterbouw. Het boek geeft een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden die er zijn om duurzaamheid ook in deze sector toe te passen.

Principes van duurzaam bouwen, zo laten de samenstellers weten, worden in de gww-sector weliswaar al toegepast, maar niet onder het begrip duurzaamheid. En voor een deel zijn de ideeen en oplossingen nog steeds te weinig bekend.

Het boek valt in twee delen uiteen: in het eerste, algemene deel, worden betekenis en mogelijkheden van dubo in de gww-sector geschetst. Het tweede deel is het aardigst: het staat vol met voorbeelden uit de praktijk, soms heel simpel, soms buitengewoon vindingrijk. Zo hebben proeven uitgewezen dat metselwerkgranulaat goed kernmateriaal kan zijn voor lichte dammen, in plaats van het gebruikelijke breuksteen. Dat is ook nog eens twintig procent goedkoper.

Een ander voorbeeld is de manier waarop het Twentse waterschap Regge en Dinkel probeert de beken in het gebied terug te geven aan de natuur, zonder afbreuk te doen aan de waterbeheersingstaak. Het hoogheemraadschap Schieland experimenteert in Rotterdam met natuurvriendelijke oevers in stedelijk water.

Bij het Limburgse Thorn wordt in een ruilverkavelingsproject teerhoudend asfalt van oude wegen hergebruikt in de asfaltgranulaatcementfundering. Als randisolatie wordt een ‘schone-schouder’-constructie van schoon materiaal toegepast.

In Zwaagwesteinde is bij de spoorverdubbeling gekozen voor een stalen brug, die met tamelijk eenvoudige ingrepen even stil of zelfs stiller is gemaakt dan een betonnen brug. De stalen brug bleek bij kostenvergelijking twintig procent goedkoper dan een betonnen brug met doorgaand ballastbed.

In Utrecht is een experiment gaande met in Duitsland al heel gebruikelijke waterdoorlatende bestrating, een belangrijk wapen in het kader van de strijd tegen de verdroging.

Een Nederlandse primeur is in Rotterdam aan de drukke winkelstraat Beijerlandselaan te zien: de tram rijdt op een embedded baan. Uit de betonnen baan zijn twee sleuven uitgespaard. Daarin is de rails gelegd en de sleuven zijn verder opgevuld met kurkrubber. Er is minder onderhoud nodig en de tram is stiller.

‘Duurzaam bouwen in de grond-, weg- en waterbouw’ is deel 5 uit de reeks ‘Bouwen aan duurzaamheid’. Het boek is verkrijgbaar bij VNG Uitgeverij, telefoon 070-3738888, fax 070-3469201.

Reageer op dit artikel