nieuws

Grondprijzen Amsterdam aan plafond Vraag naar laagbouw neemt toe

bouwbreed Premium

amsterdam – De grondprijzen van bedrijfsterreinen in Amsterdam hebben hun plafond bereikt. Voor woningen was in 1997 nog een prijsstijging van tien tot vijftien procent mogelijk, maar voor bedrijfsterreinen is de concurrentie zo hevig dat alleen bedrijven die zich per se in de buurt van de stad, haven of luchthaven willen vestigen, nog bereid zijn de gevraagde bedragen op te hoesten.

Het is een van de weinige matigende kanttekeningen in een verder opgetogen getoonzet jaarverslag van het Gemeentelijk Grondbedrijf. Er is een kleine 90 miljoen gulden winst gemaakt. Hiervan is ruim 41 miljoen afkomstig uit het het erfpachtbedrijf en de grondproductie. Nog eens 41 miljoen gulden leverde de meerwaarde van afkoopsommen op. Aan de verkoop van onroerend goed heeft het Grondbedrijf ruim 6 miljoen gulden verdiend.

“De effecten van de aantrekkende economie zijn vooralsnog slecht zichtbaar in het jaarresultaat”, schrijft de dienst. Nog even geduld, “bij grondexploitatieplannen wordt het resultaat pas genomen na voltooiing”, luidt de toelichting. De economische voorspoed komt wel tot uitdrukking in de stijging van de balanswaarde met 700 miljoen tot ruim 6 miljard gulden.

Topsegment

Het verslag maakt melding van “tientallen gesprekken met investeerders en ontwikkelaars van bedrijfshuisvestigingen”. Het Grondbedrijf constateert dat de belangstelling voor Amsterdam sterk is gegroeid. Vooral de Zuidas, Amsterdam Zuidoost, Teleport en Riekerpolder staan in de belangstelling van het topsegment in de kantorenmarkt. In 1997 werd 75.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak uitgegeven, voor een totaalbedrag van 38 miljoen gulden. De komende drie jaar verwacht het gemeentebedrijf een gemiddeld uitgifteniveau van 80 miljoen.

Het Teleportgebied is ook interessant voor zakelijke dienstverlening uit andere sectoren dan de telecommunicatie. Het Gemeentelijk Grondbedrijf wil gaan onderzoeken of hier eventueel kleinschalige bebouwing mogelijk is.

Zichtlocaties

In het gebied Weespertrekvaart-Zuid is niets meer te koop. De beschikbare kavels zijn weggevlogen. “Direct gelegen aan de A10 en op korte afstand van de binnenstad”, zo telt het Grondbedrijf de zegeningen van deze zichtlocaties.

Bij de uitgifte in woongebieden vallen twee dingen op. Er is in 1997 een kleine 12 miljoen gulden minder uitgegeven dan in 1996. Dit is een gevolg van de grotere vraag naar laagbouw, waarbij op meer vierkante meters terrein minder bruto vloeroppervlak is gerealiseerd. Daarnaast heeft de hoofdstad aan vijftig particulieren ruimte geboden voor de bouw van een huis naar eigen ontwerp.

Reddende engel voor armlastig Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat de komende twee jaar 100 miljoen gulden extra bezuinigen. Uit de Zomerbrief – een weergave van de financiele stand van zaken aan het begin van een raadsperiode – blijkt dat het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) als reddende engels moet gaan fungeren.

Net als het Gemeentelijke Havenbedrijf Rotterdam, de andere melkkoe van de Maasstad, moet het OBR dit jaar extra gaan bijdragen en wel 5 miljoen gulden. Het OBR was al aangeslagen voor 28 miljoen.

Uit het jaarverslag 1997 kan worden opgemaakt dat het OBR een omzet heeft behaald van 170 miljoen en een resultaat van 31,6 miljoen gulden. Van de omzet kwam 2 miljoen uit activiteiten buiten de eigen stadsgrenzen.

Reageer op dit artikel