nieuws

Gemis bouwbedrijf levert Bemog werk

bouwbreed

vleuten-de meern – Bemog Projektontwikkeling Utrecht BV uit Houten beschikt niet over een eigen bouwbedrijf. Dat gemis blijkt ook in het voordeel van deze projectontwikkelaar te kunnen werken. Dankzij dit feit mag het bedrijf namelijk in opdracht van de gemeente Vleuten-De Meern gaan werken aan de herontwikkeling en realisatie van de kernen Vleuten en De Meern.

Het niet kunnen beschikken over een eigen bouwbedrijf blijkt een van de criteria te zijn geweest, waarop de gemeente Vleuten-De Meern projectontwikkelaars voor deze klus heeft geselecteerd. Bij de samenwerking, die moet resulteren in een opwaardering van de twee oude kernen door onder andere het oude winkelareaal te clusteren, wil de gemeente “een te grote afhankelijkheid van een partij vermijden”, aldus de gemeentelijk woordvoerder.

Bij de opzet van wat er exact in de twee kernen moet worden gerealiseerd – er is ook sprake van de bouw van appartementen en eengezinswoningen – wenst de gemeente bovendien belangenverstrengeling te voorkomen. De projectontwikkelaar zou dan mogelijk juist die ideeen gerealiseerd willen zien, waarvoor het eigen bouwbedrijf het beste is geequipeerd.

Een derde reden om te eisen dat geen eigen bouwbedrijf bij de ontwikkeling wordt ingebracht, is ingegeven door de wens van de gemeente om de mogelijkheid open te houden dat plaatselijke aannemers voor de realisatie van delen van de plannen kunnen inschrijven.

Eerst Vleuten

In totaal zijn twaalf projectontwikkelaars beoordeeld op basis van ingestuurde documentatie, waarmee navraag over eerder uitgevoerde projecten kon worden gedaan. Een ander criterium om in de gemeentelijke termen te vallen was dat al ervaring was opgedaan met inbreidingsprojecten en huisvesting van een verscheidenheid aan detaillisten.

De door Bemog en de gemeente ondertekende intentie-overeenkomst moet na een periode van nader onderzoek en uitwerking uiteindelijk leiden tot door de gemeenteraad goed te keuren stedenbouwkundige plannen, en tot definitieve samenwerkingsovereenkomsten waarin de verantwoordelijkheden en het aandeel van elk der partijen zullen zijn vastgelegd.

Eerst wordt de kern Vleuten aangepakt. Gedacht wordt aan het vervangen van het gemeentehuis door een gebouw met woningen en winkels. Het centrum wordt ook verkeersluw gemaakt. Financiering van deze plannen lijkt geen probleem te zijn.

Het winkelcentrum in De Meern, door wethouder E. van Holthe van economische zaken betiteld met ‘koopdoos’, legt op termijn het loodje. Wat daar voor in de plaats komt en hoe dat moet worden gefinancierd, is nog niet duidelijk.

Reageer op dit artikel