nieuws

‘Gemeenten hebben lak aan Huisvestingswet’

bouwbreed

den haag – Veel gemeenten lappen de Huisvestingswet aan hun laars. Nog steeds proberen zij de woningmarkt voor buitenstaanders af te schermen. Alleen al de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) zegt jaarlijks zo’n dertig tot veertig keer gemeenten schriftelijk er op te wijzen dat er sprake van vrije vestiging moet zijn. “En dat is dan nog het topje van de ijsberg”, aldus de NVB. Het college van B en W van Bergen buigt zich vandaag over het toewijzingsbeleid van woningen tot zelfs 1 miljoen gulden.

Het project Van Brederodeveld van de gemeente Bergen is volgens insiders exemplarisch voor de wijze waarop veel gemeenten te werk gaan. Via een privaat rechtelijk beding op de grondverkoop wordt bedongen dat de woningen door de gemeente worden toegewezen. In het geval van Begen gaat het om 88 woningen waarvan dertig huurwoningen. Volgens het ambtelijk advies zullen de 58 koopwoningen drie maanden lang door de gemeente worden toegewezen. De prijzen van de koopwoningen varieren van 270.000 gulden tot 1 miljoen gulden.

Rob van Leersum van Moes Bouwbedrijf dat het Van Brederodeveld ontwikkelt, is terughoudend over de afspraak. “Het was een voorwaarde in de overeenkomst tussen Moes en de gemeente. We komen dergelijke voorwaarden vaker tegen. Op zich begrijpelijk, omdat gemeenten zo proberen goedkope woningen voor hun inwoners vast te houden en ook om doorstroming op gang te brengen.” Van Leersum geeft echter toe dat het toewijzen van woningen van 8 ton, 9 ton tot zelfs 1 miljoen gulden weinig doorstroming tot gevolg zal hebben: “Een volkshuisvestelijk belang is er niet zo, nee.”

Klachten

Volgens Frits Nuss van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) is het aan de orde van de dag. “Regelmatig krijgen we klachten van leden die tegen de oneigenlijke regels aanlopen.” Zo’n dertig tot veertig keer klimt de NVB voor de leden daadwerkelijk in de pen om de desbetreffende gemeente op de vingers te tikken. “Maar er zijn legio bouwers die zich er bij neerleggen. Voor hen geldt dat ze een goede relatie met de gemeente willen houden. Maar voor alle duidelijkheid, het mag niet, ze handelen in strijd met de wet.”

Ook VGBouw kent de verhalen van ontwikkelaars die moeten opboksen tegen gemeenteregeltjes. Woordvoerder Pieter Vonk: “Gemeenten mogen boven de 377.000 gulden in geen enkel geval beperkende maatregelen voorschrijven. Maar de praktijk is helaas anders.”

Beiden stellen vast dat op het moment dat de vraag naar woningen nog groot is, er voor de bouwers nog weinig aan de hand is. Anders wordt dat als de woningen door de regels niet aan de straatstenen te slijten zijn. Zoals het project van 85 appartementen in Heiloo. Ook daar heeft de gemeente stringente eisen gesteld aan aspirant kopers. Ceciel Ouwejan van het makelaarskantoor Ouwejan Vastgoed Advies: “De verkoop loopt niet goed. Vandaar dat nu ook bewoners uit Noord-Kennemerland een huis kunnen kopen. Ze moeten dan wel een huurwoning achterlaten. Loopt het dan nog niet dan vervalt die eis ook voor de huidige inwoners van Heiloo.” Haar collega Vos van Vos Makelaardij in die plaats: “Het is complete waanzin, je kunt door die regels moeilijk verkopen.”

Grijs gebied

VROM zegt dat er sprake is van een grijs gebied. Gemeenten kunnen nu nog de vrije vestigingseis omzeilen door in de gronduitgiften met ontwikkelaars/bouwers afspraken over het toewijzingsbeleid te maken. “Het is bekend dat het gebeurt. Maar vooralsnog kunnen we daar nog weinig mee”, aldus een woordvoerder van het ministerie van VROM.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels