nieuws

Friesland krijgt centraal schadefonds bodemdaling Concept-overeenkomst met NAM al klaar

bouwbreed

leeuwarden – Ook Friesland krijgt een centraal fonds voor het compenseren van schade, veroorzaakt door bodemdaling als gevolg van gaswinning. Het wordt gevuld met geld van de vier oliemaatschappijen, die in deze provincie concessies hebben. Al met al gaat het om een paar honderd miljoen gulden. Een in te stellen onafhankelijke Commissie Bodemdaling gaat schadeclaims afhandelen. Dit najaar hopen de provincie en de Friese waterschappen als eerste een overeenkomst te sluiten met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Met die regeling treedt Friesland in de voetsporen van ‘buur’ Groningen. Die provincie heeft al sinds 1983 een overeenkomst met de NAM. Op grond daarvan heeft de maatschappij f. 650 miljoen (prijspeil 1 april 1980) beschikbaar gesteld voor het vergoeden van kosten die provincie, waterschappen, bedrijven en particulieren maken bij het herstel van bodemdalingsschade aan waterstaatkundige werken (dijken, bruggen, sluizen, oeverbeschermingen) en gebouwen.

Het geld is door de NAM gedeponeerd. Uitvoering van de regeling – en daarmee de besteding van het budget – geschiedt door de onafhankelijke Commissie Bodemdaling. Die bepaalt of een schadeclaim wordt toegewezen en welk deel van de kosten van het herstelwerk door de NAM moet worden vergoed.

In de achterliggende jaren heeft de Commissie, waarvan de leden zijn benoemd door provincie en NAM, al f. 251 miljoen toegekend. Omdat het in 1983 gedeponeerde bedrag is geindexeerd, is thans nog (prijspeil 1997) nog f. 690 miljoen beschikbaar.

Opzienbarend

Voor Friesland komt er nu dus een identieke regeling. Dat mag best opzienbarend worden genoemd. Want de in deze provincie werkzame oliemaatschappijen (NAM, Elf, Petroland en Mobil) zagen de noodzaak ervan niet in. Die scheiding der geesten weerspiegelt zich in het commentaar van betrokken partijen. NAM-woordvoerder F. Duut verklaart desgevraagd dat de concessiehouder er niet over piekert in Friesland te komen tot een zelfde regeling als in Groningen “omdat de situatie in Friesland lang zo ernstig niet is als de bestuurders van die provincie het doen voorkomen”. Dit betekent volgens hem niet dat “de NAM wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. We hebben ons garant gesteld voor herstel van schade. Als er wat gebeuren moet, zijn we er. Daarover zijn principe-afspraken gemaakt. Maar een fonds a la Groningen komt er niet”.

Dat staat haaks op de reactie van juridisch medewerker H. Brakels van de provincie Friesland. Die bevestigt desgevraagd dat “op ambtelijk en bestuurlijk niveau al heel lang gewerkt wordt aan een overeenkomst conform het model-Groningen.” Hij is zelf betrokken bij het opstellen ervan.

Beklonken

In eerste instantie komt er uitsluitend een regeling met de NAM. De concept-overeenkomst is klaar. Verwacht wordt dat komend najaar de zaak definitief beklonken wordt. Uitgegaan wordt van een door de NAM te deponeren bedrag van f. 165 miljoen.

Dat als eerste met de NAM tot overeenstemming wordt gekomen, is volgens Brakels niet verwonderlijk: “De NAM is zowel qua hoeveelheid te winnen gas als het aandeel in de verleende concessies veruit de belangrijkste concessiehouder.” Het aandeel van de NAM is 90 procent.

Overigens is het nadrukkelijk de bedoeling de komende jaren ook afzonderlijke overeenkomsten af te sluiten met de overige concessiehouders.

Reageer op dit artikel