nieuws

Fracties bijna akkoord over investeringen tot 2010

bouwbreed

den haag – De fractiespecialisten van de drie paarse partijen zijn het vrijwel eens over de verdeling van de gelden, gereserveerd voor investeringen in milieu, infrastructuur, grote steden en landbouw. In totaal gaat het om f. 25 miljard tot 2010.

De fractiespecialisten hebben gisteren hun voorlopige bevindingen aan de informateurs en onderhandelaars gerapporteerd. Later in de week doen zij nog een poging, ook “de laatste eindjes aan elkaar te knopen”.

In het rapport aan de informateurs en de onderhandelaars trekken de fractiespecialisten f. 6 miljard uit voor openbaar vervoer in de steden, zoals de aanleg van sneltrams. Zo’n f. 5 miljard is bestemd voor de aanleg en de verbetering van wegen. Daarnaast is er tot 2010 f. 5 miljard beschikbaar voor het grotestedenbeleid en de monumentenzorg.

Daarnaast hebben de fractiespecialisten uit het zogeheten ICES-fonds f. 3 miljard gereserveerd voor investeringen in de elektronische snelweg (waaronder ook computers voor het onderwijs vallen), f. 3 miljard voor landbouw en natuur en nog eens f. 2 miljard voor uiteenlopende milieumaatregelen. De fracties zijn het nog niet eens over een bedrag van f. 1 miljard om nieuwe wegen en openbaar vervoersprojecten in te passen in de omgeving. Daarbij gaat het vooral om tunnels of de verdiepte aanleg van wegen.

Rekeningrijden

PvdA en D66 hebben zich lang verzet tegen het grote bedrag dat nu voor wegenaanleg is gereserveerd en willen dat er voldoende financiele ruimte blijft om bij de aanleg van wegen en openbaar vervoer ook rekening te houden met natuur en milieu. ‘Er is pas echt sprake van een akkoord als we het ook daarover eens zijn’, aldus een van de fractiespecialisten.

Zij zijn verder overeen gekomen de opbrengsten van het rekeningrijden, waarover de partijen vorige week al een akkoord bereikten, terug te sluizen naar de burgers. Daarbij doet zich wel de complicatie voor dat rekeningrijden voorlopig alleen is bedoeld voor automobilisten in de Randstad.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels