nieuws

Extra geluidshinder HSL gaat Zundert te ver

bouwbreed

zundert – De Brabantse gemeente Zundert heeft, net als andere kleinere gemeenten in de provincie Noord-Brabant, nog steeds te kampen met de mogelijke problemen die de aanleg van de Hogesnelheidslijn teweeg brengen. Negen huizen in het Rijsbergse deel van Zundert gaan, als het aan het provinciebestuur en Rijkswaterstaat ligt, meer geluidsoverlast ondervinden dan er in een eerder convenant was afgesproken.

Het gemeentebestuur van Zundert heeft door middel van een brief van de provincie Noord-Brabant te horen gekregen dat de geluidsbelasting door de HSL bij de negen huizen zeker drie decibel hoger zal komen te liggen dan voorheen was afgesproken.

Dit betekent dat de geluidshinder binnenshuis van 37 naar veertig decibel zal stijgen. Hoewel er aan de geluidsoverlast buitenshuis (65 decibel) vrijwel niets zal veranderen, neemt de gemeente de zaak hoog op.

B. Hartman, hoofd Ruimtelijke Ordening van de gemeente Zundert, kon gisteren bevestigen dat beroep zal worden aangetekend tegen het besluit van de provincie. “Zeer binnenkort zullen we deze zaak bespreken met afgevaardigden van de provincie, in de hoop dat er toch nog wordt teruggegrepen op de afspraken zoals die staan beschreven in het convenant. Desondanks tekenen we toch maar beroep aan, voor het geval de provincie blijft vasthouden aan deze nieuwe geluidsnorm.”

Door beroep aan te tekenen tegen het besluit van de provincie grijpt de gemeente Zundert naar het laatste redmiddel waarmee aan de binnenwaarde van 37 decibel kan worden vasthouden. Wellicht zal de gemeente volgende week het beroep al aantekenen na overleg binnen de gemeenteraad.

Reageer op dit artikel