nieuws

‘Drenthe wil te veel woningen bouwen’

bouwbreed

assen – De Drentse Milieufederatie heeft felle kritiek op het provinciaal woningbouwbeleid. Drenthe presenteert dit beleid tot 2010 in het Provinciaal Omgevingsplan (POP).

Volgens de Drentse Milieufederatie wil de provincie te veel woningen bouwen, wat een negatief effect heeft op het landschap en de herstructureringsplannen.

Ook vindt de federatie dat de provincie niet over de grens kijkt. Tot slot pleit zij voor de bouw van meer woningen bij de grote streekcentra.

Drenthe wil tot het jaar 2010 dertigduizend woningen bouwen. Volgens R. Hoekstra, beleidsmedewerker bij de milieufederatie, is dat aan de ruime kant. Vijftig procent van deze woningen wil de provincie realiseren bij de streekcentra in de provincie, te weten Hoogeveen, Assen, Meppel en Hoogeveen. De milieufederatie denkt dat dit aantal zeker omhoog kan naar vijfenzeventig procent.

De milieufederatie vindt dat de provincie meer aandacht moet schenken aan het op stapel staande herstructureringsprogramma. “Zo kunnen wel tienduizend woningen worden gerealiseerd in de streekcentra”, aldus Hoekstra.

“Dat is een aanzienlijk deel van die beoogde dertigduizend woningen”, vervolgt hij. Daar komt nog een extra nadeel bij, zegt hij, want: “Wanneer al die woningen nieuw worden gebouwd, moet een groot deel van de bestaande woningen worden gesloopt om leegstand te voorkomen.”

Niet op slot

De federatie is er niet op uit om de Drentse dorpen op slot te doen, zegt Hoekstra. Het is haar er vooral aan gelegen dat het landschap niet verstoord raakt.

“Sommige dorpen kunnen best een aantal nieuwe woningen gebruiken. Het gaat ons om het grote aantal woningen dat de provincie beoogt. Als er teveel woningen in en rond een klein dorpskern komen, dan verandert het karakter van zo’n plaats. Er komen stedelijke trekjes boven, de mobiliteit verhoogt en binnen de kortste keren willen de mensen een rondweg rond het dorp. Dat verstoort het landschap.”

Volgens Hoekstra staat de milieufederatie niet alleen in haar kritiek. Ook gemeenten uit Groningen tonen zich kritisch over het POP van Drenthe. Hoge woningbouwproductie in Drenthe leidt tot leegstand in Groningen.

Reageer op dit artikel