nieuws

Commissie positief over plan keerwanden Venetie Persbureau Noordoost

bouwbreed

amsterdam – Een internationale commissie met onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam heeft zich positief uitgesproken over het voorstel de stad Venetie te beschermen tegen hoge waterstanden met beweegbare keerwanden.

Het plan bestaat uit de bouw van beweegbare kerende wanden aan de ingangen van de lagune van Venetie. Bij zware storm kunnen de wanden het opkomende water uit de Adriatische Zee tegenhouden.

De waterkeringen bevinden zich op de zeebodem en komen alleen omhoog als er risico op overstroming is. Daardoor wordt het scheepvaartverkeer nauwelijks gehinderd.

De internationale commissie werd voorgezeten door professor Phillipe Bourdeau van de Universite Libre de Bruxelles en bestond uit vijf internationale deskundigen, waaronder professor Pier Vellinga en doctor Euro Beinat van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU.

Beiden evalueerden het project en concludeerden dat beweegbare wanden het effectiefst zijn tegen stormvloeden en dat deze methode bovendien het best is opgewassen tegen veranderende omstandigheden in de toekomst.

Behalve de bouw van de waterkeringen behelst het project ook een verhoging van de laagliggende delen van de stad met een meter boven de Venetiaanse equivalent van het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Betere oplossing

Tegenstanders van de plannen zien meer in het beinvloeden van de getijstromen in de lagune, maar de commissie oordeelde dat de keerwanden een betere oplossing zijn.

Het project werd onlangs gepresenteerd in Rome. De Italiaanse regering wacht nu op de resultaten van de commissie voor milieu-effect reportage.

Met het project is een bedrag van 4,5 miljard gulden gemoeid. Eind dit jaar valt het definitieve besluit.

Reageer op dit artikel