nieuws

Breda bouwt met ruim 3000 woningen aan zijn toekomst

bouwbreed Premium

breda – Met de bouw van 3000 woningen en de aanleg van een groot pakket aan extra voorzieningen rond het dorp Teteringen, hoopt de gemeente Breda weer een stuk verder te kunnen groeien. Hierdoor komen de in 1997 door Breda geannexeerde dorpen dichter bij de stad te liggen.

Het gebied Breda Noord-Oost/

Teteringen is omstreden. De in de jaren zestig aangelegde wijk Hoge Vucht, gekenmerkt door hoge flats en woontorens, is in de afgelopen jaren extra bebouwd met veel nieuwe woningen. Toch ‘hangt’ de Hoge Vucht aan Breda. De binnenstad en de nieuwe Vinex-locaties zoals IJpelaar Zuid-Oost, Westerpark en de Kroeten zijn erg in trek, hoewel er bijvoorbeeld in de Kroeten nog geen huis gebouwd is.

Met de gemeentelijke herindeling heeft Breda gemeenten als Ulvenhout en Teteringen onder haar bevoegdheid gekregen, vaak met veel tegenzin van de bewoners. De angst dat met deze annexaties de authenticiteit van hun dorp verloren zou gaan, lijkt vooralsnog steeds meer werkelijkheid te worden.

De bewoners van Teteringen (met iets minder dan 6000 inwoners) hebben de jaren voor de herindeling fel actie gevoerd tegen de inlijving door Breda. Men was vooral bang dat de weilanden tussen Breda en Teteringen eens bebouwd zouden worden en Teteringen zodoende bij de Hoge Vucht betrokken zou raken.

In de onlangs gepresenteerde structuurschets Breda Noord-Oost/Teteringen staan plannen die de bewoners van Teteringen waarschijnlijk met tegenzin ontvangen. Dus niet met een breed ongenoegen onder de bevolking, zo hoopt de gemeente. Het bestuur van de Baroniestad vreest voor tegenwerking van diverse bewonersorganisaties en heeft daarom getracht haar plannen in de structuurschets door middel van ‘zelfcensuur’ aan te passen. Zo zullen de drieduizend woningen verdeeld om Teteringen heen gebouwd worden, zodat er als het ware een tweede ring om het dorp ontstaat. Weliswaar komt het dorp dichter bij de Hoge Vucht te liggen, maar een volledige aansluiting zal geleidelijker gaan dan verwacht. Veel aandacht is er voor het feit dat er tussen het uit te breiden Teteringen en de Hoge Vucht een groene geledingszone blijft bestaan, die zal functioneren als buffer tussen de twee woongebieden.

In de structuurschets wordt de invulling van die geledingszone veel minder benadrukt, maar feit is dat de gemeente ook daar al plannen voor heeft. Zo is er een onderzoek gaande naar de haalbaarheid van een golfbaan in het buffergebied. Ook zullen commerciele en maatschappelijke voorzieningen hun plaats vinden in de geledingszone en zal de HOV-lijn (hoogwaardig openbaar vervoer) het gebied doorkruisen. Dit vervoer, dat een snelbusverbinding tussen Breda en Oosterhout inhoudt, zal zodoende ook zijn tol eisen van het groene landschap tussen Teteringen en de Hoge Vucht.

De structuurschets Breda Noord-Oost/Teteringen spreekt behalve over de eerdergenoemde invullingen van de groene geledingszone ook over een watermachine in het gebied. Deze watermachine moet in drogere periodes het grondwaterpeil in de Lage Vuchtpolder op niveau houden. Door middel van een mechanisch systeem wordt regenwater opgevangen en op een natuurlijke manier gefilterd.

Projectontwikkelaars

Hoewel de gemeente Breda het tijdens andere projecten nogal eens aan de stok krijgt met projectontwikkelaars, zal daar bij de realisatie van Breda Noord-Oost/Teteringen geen sprake van zijn, zo stelt de gemeente.

Het merendeel van de benodigde grond voor de 3000 woningen is in handen van de gemeente en particulieren en slechts een klein deel is in het bezit van een projectontwikkelaar. De gemeente heeft voor dat deel al voorkeursopties klaarliggen. Het hele project moet in het jaar 2000 aanvangen en in 2006 gereed zijn. De komende tijd zal tijdens informatieavonden blijken hoe de inwoners van Teteringen reageren op de structuurschets. Verwacht wordt dat de plannen zonder veel moeite worden aangenomen en dat de realisatie van het project zo spoedig mogelijk kan aanvangen.

Reageer op dit artikel