nieuws

Bouwen in hoofdstad steevast duurder Stedelijke Woningdienst ontraadselt ‘bijkomende kosten’

bouwbreed

amsterdam – Bouwen in Amsterdam is duurder dan elders. Waarom, was de opdrachtgevers lange tijd een raadsel. Maar sinds de Stedelijke Woningdienst in 1996 de bevoegdheid heeft gekregen gecertificeerde kosten-kwaliteitstoetsen uit te voeren, begint iets duidelijker te worden waar de extra kosten in zitten.

Voor een deel hebben de meerkosten te maken met het verschil in grootte van Amsterdamse en niet-Amsterdamse projecten, constateert de hoofdstedelijke woningdienst in het jaarboek 1997.

Amsterdamse projecten zijn gemiddeld kleiner, terwijl het gebruiksoppervlak juist groter is. Curieuzer is dat de ingediende bijkomende kosten in Amsterdam als regel ruim boven de aanvankelijk berekende kosten liggen. Buiten Amsterdam is het juist andersom. Daar vallen de werkelijke bijkomende kosten gemiddeld lager uit dan de eerste berekeningen, heeft de dienst uitgerekend.

Opdrachtgevers betalen in Amsterdam 24.011 gulden meer. Elders bedragen de bijkomende kosten gemiddeld 17.654 gulden. De verschillen worden volgens de Stedelijke Woningdienst Amsterdam veroorzaakt door renteverlies, architecten- en constructeurshonoraria, aansluitkosten en de beheers- en ontwikkelingskosten.

Waar de Amsterdamse woningdienst naartoe wil, is “een eenduidige normering om misverstanden en tijdrovende onderhandelingen te voorkomen”.

Vertraging

Bouwen in de stad wordt steeds ingewikkelder, schrijft Ab Vos, directeur van de Stedelijke Woningdienst in het voorwoord van het verslag. Ruimte is schaars, argumenteert hij. Meer partijen maken er aanspraken op. Bodemsanering, maatregelen tegen milieu- en geluidhinder, speciale eisen die worden gesteld aan mengvormen van wonen en werken, het zijn allemaal zaken die in vergelijking met vroeger meer aandacht vragen. Daardoor is volgens Vos vertraging in de woningproductie ontstaan. Een zorgvuldige procedurele begeleiding van het bouwproces zal in de toekomst steeds meer inspanning vergen, hoedt Vos zich voor het wekken van te hoge verwachtingen.

De Stedelijke Woningdienst heeft nog geen oplossing voor de sterk stijgende stichtingskosten van sociale huurwoningen. Betrokken partijen laten zich leiden door hoge ambities, noemt de dienst als belangrijkste oorzaak. “Betaalbaarheid lijkt nauwelijks nog een ambitie.”

De Aker

De bouw van honderd laagbouwwoningen in De Aker (stadsdeel Osdorp) moet aantonen dat ambities en kostenbewustzijn wel degelijk kunnen samengaan. Of dat lukt, valt nog te bezien. Het aanvankelijke optimisme lijkt wat te zijn geluwd. De onderhandelingen tussen de opdrachtgevers – de woningbouwcorporaties Het Oosten, Eigen Haard en Amsterdams Steunpunt Wonen – en het stadsdeel wilden niet erg vlotten. “Het inpassen van het experiment in de totale planvorming van het totale project van omstreeks zevenhonderd woningen blijkt moeilijker dan voorzien”, meldt het jaarboek. “In 1998 zal blijken of de uitvoering van het experiment conform de oorspronkelijke uitgangspunten haalbaar en zo mogelijk herhaalbaar is”, zo stelt de Woningdienst zich terughoudend op.

In bepaalde passages van het jaarboek klinkt de heftigheid door waarmee in 1997 de discussie over de bestaande voorraad is gevoerd. Vos heeft het over “taaie discussies”, intern en extern (‘het veld’) “die het gehele jaar in beslag namen”. De vraag ‘hoe maken wij onze verantwoordelijkheid voor bewoners en woningzoekenden waar?’ klemde volgens Vos vooral bij de discussies over het splitsingsbeleid.

Tevreden

In de afgelopen vier jaar zijn per saldo 13.600 woningen aan de Amsterdamse woningvoorraad toegevoegd. Achthonderd minder dan de Vinex-taakstelling. Toch kijkt de Stedelijke Woningdienst Amsterdam tevreden terug op de afgelopen vier jaar. Ondanks bezuinigingen voor een bedrag van 7,5 miljoen gulden zijn 20.000 woningen gebouwd, zeventig procent markt en dertig procent sociaal. In aanbouw zijn 7500 huizen en met de bouw van nog eens 7500 woningen wordt binnenkort een aanvang gemaakt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels