nieuws

Bouwbond wil eigen regels voor uitzendkrachten

bouwbreed Premium

woerden – De bouwbond FNV wil na de zomervakantie met werkgevers om de tafel gaan zitten om nieuwe voorwaarden af te spreken voor het uitzenden van flexiwerkers in de bouw. Komt het niet tot een dergelijk overleg, dan zal de bouwbond het punt bij de komende cao-besprekingen prominent op de agenda zetten. De bouwbond CNV is het hier hartgrondig mee eens.

De bouwbond FNV is van mening dat het experiment met uitzendwerk succesvol is verlopen omdat de sociale partners vooraf goede afspraken hebben gemaakt. De bond ziet dan ook alle aanleiding om de afspraken te handhaven of eventueel op onderdelen aan te scherpen.

Van mei 1997 tot en met maart 1998 hebben zo’n 2400 bouwbedrijven een beroep gedaan op een uitzendbureau. Zo’n 3600 uitzendkrachten, 1,5 procent van het totaal aantal werknemers in de bouwnijverheid, zijn enige tijd door een bouwbedrijf ingehuurd. Eenderde van die uitzendkrachten was in het bezit van een vakdiploma of had in de afgelopen twee jaar al minimaal een jaar in de bouw gewerkt. Omdat zij als ‘vakkracht’ zijn aangemerkt, was de volledige bouwcao op hen van toepassing. De rest van de uitzendkrachten kregen wel de lonen en onkostenvergoedingen volgens de bouwcao, maar vielen voor het overige onder de uitzendcao.

Geen concurrentie

Doordat de uitzendkrachten volgens de bouwcao zijn gehonoreerd en premies voor bedrijfstakeigen regelingen hebben betaald, zoals dat voor vakkrachten verplicht was, hebben zij volgens de bouwbond de reguliere werkgelegenheid niet geschaad. Omdat de premie-afdracht voor sociale verzekeringen en specifieke regelingen in de bouw was afgesproken, is ook concurrentie op arbeidsvoorwaarden uitgebleven.

Om de werkzekerheid van bouwvakkers in loondienst niet te ondergraven wil de bouwbond FNV dat het inlenen van vakkrachten niet goedkoper wordt. De werkgevers lieten eerder bij monde van mr. Van den Besselaar van VGBouw weten dat uitzendkrachten in de bouw gewoon volgens de uitzendcao kunnen worden betaald, omdat er geen sprake is van verdringing van reguliere arbeid. Honoreren volgens de bouwcao maakt uitzendkrachten zelfs duurder, omdat ook het uitzendbureau nog voor zijn diensten moet worden betaald.

Toelatingsregeling

Omdat het uitzendverbod is vervallen en alle uitzendbureaus zo de mogelijkheid krijgen om werknemers in de bouw uit te zenden, wil de bouwbond FNV een strenge toelatingsregeling opstellen. Deze moet kwaliteitseisen stellen in verband met de financiele betrouwbaarheid en het naleven van de cao. Ook aansluiting bij de SFB Groep voor de afdracht van premies voor bedrijfstakeigen regelingen zou voorwaarde moeten zijn voor uitzenden in de bouw.

Als werkgevers geen behoefte hebben aan apart overleg over de uitzendproblematiek, willen de bonden het onderwerp meenemen bij de besprekingen over de vernieuwing van de bouwcao per 1 januari 1999.

Reageer op dit artikel