nieuws

Bouw zet in op halveren lang verzuim Zorgbemiddeling eindelijk van de grond

bouwbreed Premium

amsterdam – Door tijdige bemiddeling tussen langdurig zieken en zorginstellingen kan lang verzuim in de bouw worden gehalveerd. Dat is dan ook precies de bedoeling van de samenwerking tussen de Stichting NVOB Arbeid, Zorg en Continuiteit (AZC) en de Gezondheids Management Groep (GMG), die gisteren is bezegeld. Bedrijfsartsen gaan daarbij een belangrijke rol spelen.

De samenwerking houdt in dat GMG via de Stichtingen Centra voor Arbeid en Gezondheidszorg in Nederland (CAGIN) gaat bemiddelen om zieke werknemers sneller te laten reintegreren. De CAGIN, waarvan er dertien en in het najaar twintig over het land verspreid zijn, is een stichting waarvan veertig zorginstellingen eigenaar zijn.

“Het gaat om reintegreren, niet alleen om bemiddeling langdurig zieken sneller in het medische circuit te krijgen. Van de tien langdurig zieken zijn er slechts drie die medische zorg nodig hebben. De andere zeven kunnen worden geholpen door onder meer aanpassing van het werk of bijscholing, bijvoorbeeld een tilcursus, of paramedische zorg als revalidatie of fysiotherapie”, legt Arend-Jan van Vlaanderen van GMG uit.

Zijn bedrijf is al eerder betrokken geweest bij pogingen zorgbemiddeling in de bouw van de grond te krijgen. Het AVBB en de bouwbonden wilden vorig najaar meldpunten opzetten, van waar de zorgbemiddeling van de grond zou kunnen komen. Deze poging is in het voorjaar gestopt, nadat vanuit de gezondheidszorg zelf voorstellen zijn gedaan de wachtlijsten weg te werken. Overigens was een van de punten uit het toen gepresenteerde plan van aanpak juist zorgbemiddeling.

“De bedoeling is dat bedrijfsartsen in een vroegtijdig stadium zieke werknemers, waarvan zij beseffen dat zij langdurig ziek zullen zijn, aanmelden voor reintegratie. Daarbij geven zij dan ook een behandeladvies. Luidt dit dat een medische ingreep nodig is, dan wordt normaal via de huisarts een verwijzing geregeld en gaat CAGIN kijken waar plaats is om de gevraagde behandeling uit te voeren”, aldus Van Vlaanderen.

De lijn die daarbij geldt is dat de ‘voorrang’ voor de zieke werknemer niet ten koste gaat van de reguliere patienten. “Dat kan. De ene wachtlijst is de andere niet. Bovendien gebeurt het regelmatig dat ‘normale’ patienten bijvoorbeeld een operatie uitstellen, omdat ze met vakantie gaan.”

Deze manier strookt volledig met het plan van aanpak van de gezondheidssector zelf, dat al het groene licht van de politiek heeft gekregen. Zij deed dat nadat duidelijk was geworden dat deze manier van werken geen tweedeling tussen werkenden en niet-werkenden tot gevolg heeft.

Geen wao’ers meer

Door vroegtijdig met reintegratie te beginnen, is de kans op een snelle terugkeer in het werk aanzienlijk groter dan wanneer wordt gewacht. “Wij verwachten dat het lang verzuim met de helft kan worden gereduceerd. Als iedereen, bedrijfsartsen en CAGIN, op elkaar zijn ingespeeld, kan de reductie nog veel groter zijn”, verwacht Van Vlaanderen.

AZC-bestuurder Jan Pals gaat nog verder. “Het uiteindelijke doel van onze stichting is ervoor te zorgen dat niemand meer de wao ingaat. Deze samenwerking is een van de middelen die wij inzetten.”

De Stichting AZC is destijds door het NVOB en het GWWO in het leven geroepen naar aanleiding van de privatisering van de wao. Behalve verzekeren, waarvoor Baneke en Graffner in de stichting participeert, is juist reintegratie en zoeken van banen een belangrijke doelstelling. Momenteel zijn 263 NVOB-leden met ruim 5700 werknemers bij de stichting aangesloten. De soortgelijke stichting GWWO AZC sloot 21 contracten af voor 666 werknemers. “De doelstelling is overigens nog dit jaar 500 bedrijven met 9000 werknemers als deelnemers in te schrijven. Voor het GWWO is de doelstelling tachtig bedrijven met zo’n 2500 werknemers”, aldus Pals.

Reageer op dit artikel