nieuws

Bouw over snelweg A2 mogelijk

bouwbreed

veldhoven – Technisch gezien is het mogelijk bedrijven en woningen te bouwen over een verdiepte Poot van Metz (A2) bij Veldhoven.

Dat concludeert Goudappel Coffeng – adviesbureau voor verkeer – naar aanleiding van het onderzoek dat in opdracht van de gemeente Veldhoven en het Samenwerkingsverband Eindhoven (SRE) is uitgevoerd.

De Poot van Metz is de verkeersader ten westen van Eindhoven en verbindt de snelweg Amsterdam-Maastricht met de weg Antwerpen-Venlo.

Rijkswaterstaat heeft in de Trajectnota/MER Tangenten Eindhoven aangegeven de Poot van Metz te willen verbreden. De meerkosten van de uitvoering in een verdiepte ligging van de snelweg bedragen volgens Rijkswaterstaat 1,2 miljard gulden. De dienst vindt deze uitvoeringskosten te hoog en staat hiermee lijnrecht tegenover de gemeente Veldhoven en het SRE. Deze zien niets in een verbreding. De redenen die zij hiervoor aangeven zijn de metershoge geluidsschermen die Rijkswaterstaat wil en de geluidsoverlast voor omwonenden. Vandaar dat de gemeente Veldhoven en het SRE het onderzoeksbureau Goudappel Coffeng in de arm heeft genomen om te bestuderen of een verdiepte ligging met kantoren en woningen een optie is.

Ruimtelijk gezien biedt dit voordelen, oordeelt Goudappel Coffeng, omdat de ruimte boven de snelweg wordt benut. Ook is er minder geluidsoverlast en neemt een verdiepte snelweg minder ruimte in. Hierdoor is de afstand tussen de naastgelegen woningen korter dan bij de verbredingsvariant, zo concludeert het Deventer onderzoeksbureau.

Goudappel Coffeng meent dat het nog niet zinvol is de exploitatie op te stellen. Wel geeft het bureau aan dat er ongeveer 500.000 vierkante meter aan kantoorgebouwen moet komen om een verdiepte ligging mogelijk te maken. Het bureau maakt de aantekening dat het nog te vroeg is om een antwoord te geven op de vraag of het aantal van 500.000 vierkante meter economisch haalbaar is Ofwel of ‘de markt’ deze hoeveelheid wel kan verwerken. Het ontwerp gaat uit van een overkluizing van 1250 meter boven de snelweg, met een bebouwing van zes of zeven lagen.

Reageer op dit artikel