nieuws

Boortunnel voor HSL komt niet meer ter discussie

bouwbreed

den haag – De boortunnel in het Groene Hart voor de HSL-Zuid wordt niet opnieuw in het kabinet ter discussie gesteld. Dit heeft demissionair minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat de vaste kamercommissie voor V en W meegedeeld. Zij deed dat in antwoord op een in april door ingenieursbureau Bovon ingediend alternatief, gebaseerd op de afgezonken tunnelbouwmethode.

In haar reactie op het rapport ‘Een tunnel in het Groene Hart’ van ir. van Tol van Bovon uit Breda, zegt Jorritsma dat hierin niet is aangetoond dat de afgezonken tunnel 500 miljoen gulden aan prijsverschil zal opleveren. Wanneer de extra post onvoorzien buiten beschouwing wordt gelaten zou het verschil tussen de ‘Bovon-tunnelmethode’ en de geboorde tunnel 250 miljoen gulden bedragen. Bovendien is, aldus Jorritsma, de raming aan de optimistische kant en worden de kosten 100 tot 200 miljoen gulden hoger ingeschat.

Het verschil tussen de Bovon-tunnel en een geboorde tunnel zal uiteindelijk 50 tot maximaal 150 miljoen gulden bedragen. Deze besparing zou dan moeten worden afgewogen tegen de extra bouwhinder en de blijvende schade in het Groene Hart ter plaatse van de zinksleuf.

Jorritsma zegt de omschrijving van de Bovon-tunnelbouwmethode verder te summier en globaal te vinden. Het onderzoeksrapport zou daarbij worden gekenmerkt als een nog niet uitgewerkt ontwerpniveau waaraan onvoldoende harde conclusies verbonden kunnen worden over kosten en technische haalbaarheid.

Van Tol zegt verbaasd te zijn tot op heden nog geen enkel bericht van het ministerie te hebben mogen ontvangen. Op 24 april heeft hij een samenvatting van de Bovon afzinkmethode en kostprijscalculatie bij Rijkswaterstaat ingediend. Daarop ontving hij schriftelijk commentaar op de cijfers , die hij vervolgens in een definitief rapport heeft verwerkt. Een reactie hierop van RWS is uitgebleven.

Volstrekt oneens is Van Tol het met de inhoud van de brief van Jorritsma aan de vaste kamercommissie. Hij blijft van mening dat de Bovon tunnel een half miljard goedkoper zal zijn dan een boortunnel, dat de veiligheid van een gezonken tunnel gegarandeerd kan worden en dat de vaste en variabele exploitatiekosten aanzienlijk lager zullen liggen. “Een onafhankelijke commissie zal dit kunnen bevestigen”, aldus Van Tol.

Reageer op dit artikel