nieuws

Bodemsanering in Friesland gaat sneller

bouwbreed

leeuwarden – Friese bodemsaneringsprojecten kunnen voortaan sneller worden uitgevoerd. De provincie Friesland heeft besloten stappen in de reguliere goedkeuringsprocedure te schrappen. De versimpeling geldt alleen voor eenvoudige bodemsaneringen.

Op grond van de Wet bodembescherming en de provinciale milieuverordening legt de provincie normaliter twee beschikkingen ter inzage: de beschikking over eventuele ernst en urgentie van de verontreiniging en de beschikking waarin al dan niet met het saneringsplan wordt ingestemd.

In de praktijk blijkt volgens de provincie dat de terinzagelegging onnodig vertragend werkt. Bovendien worden vaak helemaal geen zienswijzen ingediend.

De procedure wordt nu verkort door niet altijd meer de ontwerp-beschikking ter inzage te leggen. De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 1998.

Reageer op dit artikel