nieuws

‘Betrek ons vroeg bij besluitvorming’ Bouw heeft vertrouwen in nieuwe bewindslieden

bouwbreed

den haag – “Wij willen in een vroeg stadium betrokken worden bij de debatten over oplossingen van problemen. We hebben er vertrouwen in dat de nieuwe bewindslieden dat ook zullen doen. De bouw is per slot een bedrijfstak met kennis en kunde waar politiek meerwaarde mee te krijgen is.” Dit is de reactie van het AVBB op de nieuwe ploeg op de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat.

“Uiteraard missen we de vorige ploeg, waar we uitstekend mee hebben kunnen samenwerken. Maar we hebben alle vertrouwen in de bewindslieden van VROM, Pronk en Remkes. Een ijzersterk duo, beiden hebben ze een uitstekende dossierkennis. We denken goed met hen uit de voeten te kunnen”, zegt AVBB-woordvoerder Willem Lely.

Over de bewindslieden van Verkeer en Waterstaat is minder bekend. “Mevrouw Netelenbos heeft destijds de zogenoemde Creditcard-opleidingen in ontvangst genomen. In die zin kent zij de bouw. De staatssecretaris is nog een onbekende voor ons.”

Wat het AVBB betreft mag de eerste daad van de beide dames zijn: het aanwijzen van de A4-corridor als pilotproject. “Tijdens het Nationale Bouwdebat noemde minister-president Kok de bouw de ruggengraat van de Nederlandse economie. Laten de bewindslieden daar dan naar handelen”, aldus Lely.

Geen vakminister

De bouwers van infrastructuur NVWB vinden het jammer dat er geen vakminister is gekomen op Verkeer en Waterstaat. Zij wijzen op de vele problemen die om een oplossing vragen. “We hopen dat Netelenbos en De Vries sterk genoeg zijn om zich overeind te houden in het debat. Ook in het licht van de rol die VROM op dit gebied wil spelen”, zegt NVWB-woordvoerder Harm Dragt.

Dragt verwacht dat het gesteggel tussen VROM en Verkeer en Waterstaat in Paars I uit de wereld is, nu de departementen ministers uit dezelfde partij hebben. “Overigens hangt dat ook af van de taakverdeling tussen de ministers en hun staatssecretarissen. Als Remkes (VVD) bijvoorbeeld ruimtelijke ordening gaat doen, ligt het verhaal weer anders.”

In de verkeers- en vervoerswereld is alom met verbazing gereageerd. De ANWB vreest het ergste met twee PvdA-ers op Verkeer en VROM. “Het is te hopen dat Netelenbos niet te veel politiek en te weinig vanuit vaktechniek werkt”, zegt directeur Paul Nouwen. Nouwen vreest dat het milieu de boventoon gaat voeren, terwijl er nieuwe infrastructuur nodig is voor economie en recreatie. Hij ziet een positief punt: “Het zal spannender zijn dan met Jorritsma.”

De milieuorganisaties zijn daarentegen zeer te spreken over de portefeuilleverdeling. “Het opent perspectieven op serieus overleg over Schiphol en de Maasvlakte”, meent de directeur van Milieudefensie, Theo Wams.

Tineke Netelenbos (PvdA) Jan Pronk (PvdA) Annemarie Jorritsma (VVD) Johan Remkes (VVD) Monique de Vries (VVD) Hans Hoogervorst (VVD) Roger van Boxtel (D66)

Reageer op dit artikel