nieuws

Bepalen aansprakelijkheid niet eenvoudig

bouwbreed

Het bepalen van de (mate van) aansprakelijkheid voor schade door bodemdaling in Friesland zal niet zo eenvoudig zijn als in Groningen.

In de eerste plaats is er sprake van meer concessiehouders, wier winlocaties aan elkaar grenzen. Juist in die grensgebieden zal het bepalen van de aansprakelijkheid moeilijkheden kunnen opleveren. Welke maatschappij heeft daar dan de bodemdaling veroorzaakt en in welke mate en is dat op te lossen?

Vervolgens is in Friesland sprake van een extra complicerende factor: bodemdaling door zoutwinning. De Harlingse zoutfabriek Frima kreeg van het ministerie van EZ opdracht een schadefonds in te stellen. Maar dat functioneert gescheiden van de Commissie Bodemdaling. In de toekomst zou dat tot problemen kunnen leiden. Niet ondenkbaar is dat de vraag beantwoord moet worden of schade ontstaan is door bodemdaling vanwege gas- of zoutwinning.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels